Niels Ulsing.

Niels Ulsing.

SF er ikke med i aftalen om madkultur i Hvidovre

Niels Ulsing (F) bliver formand for kultur- og fritidsudvalget

- Vi er i SF glade for, at vi fortsat har en rød borgmester i Hvidovre, selv om det ikke blev med et rødt flertal. Vi er til gengæld ikke glade for den unuancerede frikadelle-debat, der er opstået i medierne...

Således lyder det fra SF, der pointerer, at partiet ikke er en del af Dansk Folkepartis og Socialdemokraternes aftale om madkultur: - Politikerne skal ikke blande sig i, hvordan maden sammensættes i institutioner og plejehjem, så længe den er sund, varieret og ikke belaster klimaet unødigt. Det må være op til den enkelte institution at finde løsninger, der passer lokalt. Vi mener i SF, at tolerance og mangfoldighed bør være kerneværdier i Hvidovre kommune - også når vi taler om mad. Vi skal kunne rumme borgere, der af forskellige årsager ikke kan spise det ene eller det andet - om det så skyldes allergi, religion eller noget tredje. Der skal selvfølgelig ikke produceres 20 forskellige retter hver dag i institutionerne, men der skal tages hensyn i planlægningen, således at det er muligt for alle at få god og varieret mad hver dag. Det har det været indtil nu og det skal det blive ved med at være... Kultur og idræt SF har taget partiets store tilbagegang til efterretning_ - Vi vil fortsat være stemmen i Hvidovre for solidaritet, tolerance og et grønnere Hvidovre. For at opnå mest mulig indflydelse og dermed de bedste muligheder for at føre SF-politik, har vi indgået aftale med Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om en konstitueringsaftale, som har givet SF formandsposten i kultur- og fritidsudvalget. SF ser perspektiver i Dansk Folkepartis politik på ældrepleje og socialområdet, men deler ikke partiets menneskesyn samt indvandrer- og kulturpolitik. SF glæder sig dog over, at der kommer et juletræ på Hvidovre Torv. SF glæder sig også over at det er lykkedes at afværge skattelettelser i budget 2015, da SF prioriterer velfærd over ufinansierede skattelettelser... oashvidovreavis.dk

Publiceret 26 November 2013 08:00