Det nye Aabenraa Sygehus vil få sengeafsnit med terrasser, der breder sig som en vifte ud imod det omkringliggende grønne område. Foto: Friis & Moltke.

Det nye Aabenraa Sygehus vil få sengeafsnit med terrasser, der breder sig som en vifte ud imod det omkringliggende grønne område. Foto: Friis & Moltke.

Cowi skal tage sig af sygehusets fase 2

Rådgivningsvirksomheden Cowi er netop blevet kåret som vinder af totalrådgivningen på fase 2 i forbindelse med om- og udbygning af Aabenraa Sygehus

Af
Af Svend Mikael Larsen

Det bliver rådgivningsvirksomheden Cowi A/S som skal stå for totalrådgivningen på fase 2 af om- og udbygningen af Aabenraa Sygehus. Sammen med arkitekterne Friis & Moltke, Ravn Arkitektur samt Møller & Grønborg Arkitekter og Planlæggere A/S skal Cowi sikre realiseringen af det store sygehusbyggeri.
Sengeafsnit med terrasser, der breder sig som en vifte ud imod et smukt naturområde og en rambla, der strækker sig som et sammenhængende strøg langs sygehusets sydlige facader og følger landskabets hældning. Det er nogle af de både patientfokuserede og æstetisk iøjnefaldende elementer, der indgår i vinderprojektbeskrivelsen, og som således vil kendetegne sygehuset, når det står endeligt færdigt i 2020.
Den funktionelle målsætning i projektet har været at skabe en sammenhængende helhed, hvor nybyggeriet er optimalt integreret i det eksisterende byggeri, og hvor byggeri, indretning og logistik matcher de aktiviteter, der foregår på hospitalet.

Arkitektur der heler

”Det er altid en spændende udfordring at tilføje nye byggerier og funktioner til de eksisterende. Hele grundstrukturen er allerede lagt, hvilket sætter præmisserne for vores råderum. Derfor gælder det i høj grad om at tænke anderledes og kreativt, hvis vi skal skabe ét samlet sygehus,” siger regionschef Svend Aage Christensen fra Cowi.
Ud over de funktionelle dimensioner har det været en målsætning at inkorporere 'helende' elementer i arkitekturen.
”Forskning har vist, at ophold i grønne omgivelser kan øge velværet og forebygge og lindre sygdomme, hvilket kan føre til kortere indlæggelsesperioder. Derfor har vi lagt stor vægt på at integrere byggeriet i det omkringliggende grønne landskab, bl.a. via terrasserne med udsigt over skoven og rekreative grønne gårdhaver og altanerne på hver etage,” fortæller Palle Hurwitz, adm. direktør og partner i Friis & Moltke.
I fase 2 er der planlagt om- og nybygning af cirka 34.000 kvadratmeter, det samlede budget er på cirka 700 mio. kroner, og arbejdet vil blive påbegyndt allerede inden jul.

Publiceret 01 December 2013 09:00