(Privatfoto).

(Privatfoto).

GF Køge Bugt vil være Springsikkerforening

GYMNASTIK: Gymnastikforeningen Køge Bugt har netop indgået aftale med Danmarks Gymnastik Forbund om at starte en proces, der skal sikre, at de er et sikkert sted at sende børn til springtræning.
Springsikker er et samarbejdsprojekt mellem Danmarks Gymnastik Forbund og DGI gymnastik & fitness, der stiller skarpt på sikkerheden omkring springgymnastik. At blive en Springsikkerforening er en slags 360 graders eftersyn og udvikling af foreningen, hvor foreningen beskriver alt lige fra bestyrelsens ansvar til hvordan foreningens redskaber konkret tilses og vedligeholdes.
En Springsikkerforening er altså en forening, hvor man trygt kan sende sine børn til springtræning.
- Der er nogle helt konkrete og håndfaste krav til foreningen, som skal være opfyldt, siger sports- og uddannelseschef Henrik Bertelsen i DGF.
- Det handler bl.a. om uddannelse af springinstruktører, årlig gennemgang og tjek af alle redskaber og en sikkerhedsansvarlig i foreningen.

Papir på kvalitet

Tovholder på processen i Gymnastikforeningen Køge Bugt, Bettina Krumbæk glæder sig til at komme i gang med arbejdet og ser frem til at kunne tilbyde springtræning i et sikkert miljø. Undervejs i arbejdet vil foreningen modtage sparring og konsulenthjælp fra Danmarks Gymnastik Forbund.
Når processen i foreningen er gennemført vurderer et certificeringsudvalg om foreningen kan certificeres og dermed kalde sig Springsikkerforening. Certificeringen gælder for 3 år og en forlængelse kræver, at foreningen igen ansøger om at blive godkendt.
pm

Publiceret 01 December 2013 09:15