Mens vi venter på Geil ...!

Af
Carl Skøtt

Når et politisk arbejdsprogram annonceres klar til offentliggørelse fredag, så kommer det selvfølgelig fredag - især når annonceringen kommer fra den kommende borgmester - Haderslevs og Venstres Hans Peter Geil. Det vil sige, det kom ikke.

HP har det rigtig godt, når han skal sige noget, mindre godt nok han skal skrive noget, men i dette tilfælde har han fået radikale Karl Erik Olesen til som sekretær at skrive flertallets arbejdsprogram, og så burde det være nemt at publicere på Haderslev Kommunes officielle facebook-side.

HP foretrækker imidlertid pressemøder, der sikrer, at han bliver fotograferet til den ny lokalregerings hoforgan, JV, så sådan bliver det nok også denne gang. Som borgmester får han mange penneførere.

Udeblivelsen af publiceringen af arbejdsprogrammet kunne ellers nemt tolkes, som om der er knaster i det borgerlige samarbejde endnu inden, det er kommet i gang. Der skal fx ikke megen fantasi til at forestille sig, at Dansk Folkeparti ville kræve, at flertallet uden forbehold går ind for, at moskeer i Haderslev ikke må udsmykkes med kuppel og minaret, men det krav har DF klogeligt undgået at stille. Også blandt de nyvalgte byrådsmedlemmer er der et meget markant flertal for, at vi her i kommunen følger lokalplanerne. Og ikke pr. definition er fremmedfjendske!

Det sidste må ærgre DFerne, der allerede har været ude med en melding om, at en Haderslev-moske ikke må udsmykkes med kuppel og minaret, skønt enhver ved, at der findes mange områder i Haderslev, hvor en moske med kuppel og minaret ikke kan forhindres.

Mens vi stadig venter på, hvad den brogede flertalsgruppe i det nye Haderslev Byråd har fælles fodslag om, kan vi glæde os til, at kommuneskatten bliver sænket fra 2015. Det er kun de ældre og de udsatte, det går ud over, mens vi andre, der har nok, får det økonomisk bedre.

Havkatten Calle

Publiceret 01 December 2013 18:00