Formand for Børne- og Ungeudvalget Brigitte Klintskov Jerkel (C).

Formand for Børne- og Ungeudvalget Brigitte Klintskov Jerkel (C).

Ny beredskabsplan skal beskytte børn mod overgreb

Børn skal have hjælp hurtigt, hvis de mistrives eller oplever overgreb. Derfor har Greve Kommune nu lavet en beredskabsplan.

BEREDSKABSPLAN: Greve Byråd har netop godkendt en beredskabsplan for, hvordan kommunen beskytter børn mod vold og overgreb. Beredskabsplanen beskriver både, hvordan kommunen og dens ansatte kan forebygge og opspore overgreb mod børn. Og den beskriver, hvordan kommunen behandler sager om vold og overgreb mod børn og unge.
- Børn skal trives og have mulighed for at udvikle sig. Derfor er jeg glad for, at vi nu tydeliggør og styrker kommunens beredskab, så vi kan reagere hurtigt, hvis nogle børn mistrives, siger Brigitte Klintskov Jerkel, formand for Børne- og Ungeudvalget.
Lærere og pædagogisk personale er en del af indsatsen for at opdage og håndtere mistrivsel og overgreb. Derfor får de mere undervisning i forebyggelse og tidlig opsporing i overgrebssager i løbet af det kommende år.
Hvis borgere får mistanke om at et barn mistrives, kan de selv kontakte kommunen. For eksempel ved at udfylde en underretning på Greve Kommunes hjemmeside.
Hele Greve Kommunes beredskabsplan mod overgreb kan ses på hjemmesiden http://www.greve.dk/overgreb.
Beredskabsplanen er udarbejdet, fordi Folketinget har vedtaget en ny lov om beskyttelse af børn og unge mod overgreb.
Loven trådte i kraft den1.oktober 2013, og ifølge loven skal alle kommuner have et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.
pm

Publiceret 01 December 2013 17:15