Strandpromenade snart klar

En ny strandpromenade i Aabenraa bliver klar til badesæsonen næste år. 1. spadestik tages på fredag ved lystbådehavnen

 En krabbebro, en græsliggestol, streetboldbaner og forskellige motions- og legeredskaber.
Det er blot nogle af de ting, der bliver anlagt, når byggeriet af første etape af strandpromenaden i Aabenraa går i gang. Første spadestik tages af formand for teknik- og miljøudvalget, Erwin Andresen, på fredag. Byggeriet forventes at være færdigt, når badesæsonen begynder til sommer.
I alt bruger Aabenraa Kommune seks mio. kr. på at forskønne og renovere strækningen fra Café Under Sejlet ved Sønderstrand til cirka midtvejs på lystbådehavnen, hvor der skal bygges en børnevenlig krabbebro ud i lystbådehavnens bassin.
Forskønnelsen omfatter også et promenadeforløb med granitbelægning, asfaltering af hele parkeringsarealet ved Café Under Sejlet samt nogle ganske spektakulære, nye gadelamper, der opføres som såkaldte lystræer.
“Det er et vigtigt område, som vi nu omdanner til et rekreativt byrum, som man helt naturligt får lyst til at opsøge og bruge. Med sin beliggenhed tæt på vandet og en stor indfaldsvej får strandpromenaden stor indflydelse på, hvor indbydende vores købstad præsenterer sig – både for os, der bor her og for nye besøgende, der aldrig har været i Aabenraa før”, siger formand for teknik- og miljøudvalget, Erwin Andresen.
Den første etape af strandpromenaden skal være med til at binde strand og midtby bedre sammen. Det er planen, at strandpromenaden med tiden skal føres helt ind til midtbyen – og helt ud til Styrtom. Samtidig er strandpromenaden en vigtig brik i Aabenraa Kommunes Vækstplan 2018, og de øvrige planer for udvikling og forskønnelse af Aabenraa: Nemlig Fremtidens Købstad og den aktuelle områdefornyelse af den sydlige del af midtbyen, der sættes i gang i anden halvdel af 2014.
“Tæller vi strandpromenaden og områdefornyelsen af midtbyen sammen, bruger Aabenraa Kommune alene i 2014 i alt 21 mio. kr. på forskønnelse af byen og den vitale promenadestrækning, der forbinder byen med fjorden og Sønderstrand”, siger Erwin Andresen.

Publiceret 01 December 2013 13:00