Venstres miljøordfører, Henrik Høegh, havde foretrukket et lokalt ja til en skorsten ved FermentationExperts, hvis den kunne løse både virksomhedens og naboernes problem. Firmaets direktør bryder nu sin tavshed i sagen - klik nedenfor denne artikel.

Venstres miljøordfører, Henrik Høegh, havde foretrukket et lokalt ja til en skorsten ved FermentationExperts, hvis den kunne løse både virksomhedens og naboernes problem. Firmaets direktør bryder nu sin tavshed i sagen - klik nedenfor denne artikel.

Miljø-ordførere i Folketinget ærgrer og undrer sig

Skorstens-konflikten i Jelling er en udfordring også for partiernes miljøordførere på Christiansborg. Alle vil gerne have grøn og bæredygtig udvikling med klima- og sundheds-gevinster. Men ingen ønsker en kæmpe skorsten eller en vindmølle i baghaven

Af
Peter Friis Autzen

På Christiansborg undrer nogle af partiernes miljø-ordførere sig over sagen om Jelling-firmaet, FermentationExperts/European Protein. De ser helst ikke, at et potentielt væsentligt klima-tiltag går tabt på grund af et nej til opførelse af en skorsten.
Sagen er opstået, fordi beboere i området klager over blandt andet lugten fra firmaet. Firmaet ønsker at løse problemet med filtre og en 50 meter høj skorsten.
Men kommunen siger nej til skorstenen, som femdobler lokalplanens øvre grænse. Kommunen har mulighed for at give dispensation, men et næsten enstemmigt Teknisk Udvalg siger nej.

V: Dispensér

En af de folketingspolitikere, der undrer sig, er Venstres miljøordfører, Henrik Høegh.
“Min første tanke er, at kommunen bør arbejde for at kunne dispensere fra disse regler. Jeg kender ikke effekten af en højere skorsten, men hvis det løser problemerne for naboerne, bør man stræbe efter denne løsning. Tilsyneladende har alle en interesse i, at virksomheden kan fortsætte,” lyder det fra den tidligere minister.
Dansk Folkepartis Jørn Dohrmann vil også ærgre sig over tab af arbejdspladser og grøn udvikling på grund af strid om en skorsten.
“Men hvis jeg skal vælge mellem enten at tage hensyn til det grønne udviklingspotentiale eller at tage hensyn til virksomhedens naboer, så vælger jeg at tage hensyn til naboerne. Man må ikke genere naboerne, bare fordi man kan kalde sig grøn. Det samme gælder med vindmøller,” siger Dansk Folkepartis miljøordfører.
“Hvis virksomheden har så stort potentiale, som de siger, burde de også kunne finansiere at flytte til et bedre sted. Og her bør kommunen gøre alt, hvad den kan for at hjælpe.

SFs Miljøordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt, vil ikke blande sig i den lokale beslutning. Men hun så gerne en løsning, der fungerer for både naboer og virksomheder.

SFs Miljøordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt, vil ikke blande sig i den lokale beslutning. Men hun så gerne en løsning, der fungerer for både naboer og virksomheder.

SF : Kommunen bestemmer

SFs miljøordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt, er splittet.
“Hvis alle tiltag og udviklingsskridt kan standses på grund af protester, bliver det svært at flytte sig. Omvendt er man nødt til at respektere naboers protester i sager som denne. Og man må også respektere, at det er op til kommunen at afgøre den slags. Som lovgiver er jeg med til at udforme rammerne, men det er folk med lokalkendskab, der skal træffe den endelige afgørelse,” siger Karina Lorentzen Dehnhardt.
Hun kan godt forstå, at en skorsten på 50 meter giver anledning til debat.
“Jeg kender ikke de præcise overvejelser, der ligger til grund for beslutningen, men en 50 meter skorsten svarer til en 16 etagers bygning eller 15 meter højere end Rundetårn, hvilket kan være ret voldsomt i en by som Jelling”, siger hun.
Hun håber, at det lykkes at finde en løsning, som både virksomheden og naboerne kan leve med.
“Jeg vægter borgernes tarv højere end den udvikling, virksomheden hævder at kunne levere. Men i dette tilfælde er kombinationen af filtre og skorsten måske netop udtryk for borgernes tarv, hvis det fjerner lugten, skaber arbejdspladser og bidrager til en grøn udvikling,” siger SFs miljøordfører.
Hun forudeser flere af lignende sager. Blandt andet fordi byerne nogle steder vokser og ender med at omslutte virksomhederne.
“Det var for eksempel det, der var sket omkring fyrværkeri-fabrikken i Seest i Kolding,” siger hun.
Miljøminister Ida Auken (SF) oplyser via sine kommunikationsfolk, at hun ikke ønsker at kommentere sagen fra Jelling.

Dansk Folkepartis Jørn Dohmann vægter hensynet til naboerne højere end ønsket om grøn udvikling.

Dansk Folkepartis Jørn Dohmann vægter hensynet til naboerne højere end ønsket om grøn udvikling.

null

Publiceret 10 December 2013 11:30