Det er det her, det hele handler om: Foderstof udviklet til blandt andet at begrænse antibiotika-forbruget i landbruget. Miljøordførere i Folketinget kommenterer på sagen. Klik nedenfor denne artikel.

Det er det her, det hele handler om: Foderstof udviklet til blandt andet at begrænse antibiotika-forbruget i landbruget. Miljøordførere i Folketinget kommenterer på sagen. Klik nedenfor denne artikel.

Fabrik:

Uden en ny skorsten er vi døde

FermentationExperts forventer at lukke efter nej til skorsten

Af
Peter Friis Autzen

Direktør Jens Legarth fra den omstridte Jelling-virksomhed, FermentationExperts A/S og European Protein, ærgrer sig over de seneste måneders strid om virksomhedens arbejde og de lugt-gener, de påfører omgivelserne. Og over at kommunen ikke vil tillade en 50 meter høj skorsten.
Han har selv valgt at holde sig ude af pressen. Men nu bryder han sin selvvalgte tavshed.
“Jeg er klar til at investere tre millioner kroner i filtre, der skal afhjælpe lugt-problemet. Men filtrene kan ikke fjerne det hele. Kun i kombination med en skorsten kan jeg opfylde Miljøstyrelsens krav til en lugtmåling. Men uden en skorsten er vi færdige. Døde,” siger han.

Fabrikken i Jelling må ikke bygge en skorsten på 50 meter. Det undrer direktør Jens Legarth sig over, når der i nabolaget er andre høje skorstene og en antennemast på den anden side af vejen. Miljøordførere i Folketinget kommenterer på sagen. Klik nedenfor denne artikel.

Fabrikken i Jelling må ikke bygge en skorsten på 50 meter. Det undrer direktør Jens Legarth sig over, når der i nabolaget er andre høje skorstene og en antennemast på den anden side af vejen. Miljøordførere i Folketinget kommenterer på sagen. Klik nedenfor denne artikel.

Job og sundhed

På fabrikken i Jelling fremstilles særlige foderstoffer, der ifølge Jens Legarth har store, globale klima- og sundhedsperspektiver.
“Vi kan nedsætte landbrugets brug af antibiotika til gavn for verdenssundheden og til kamp mod de stadig flere multiresistente bakterier, som hvert år koster omkring 25.000 menneskeliv alene i Europa. Vores protein er også med til at skåne miljøet for store mængder fosfor. Og endelig kan proteinet fremstilles af tang og alger, hvilket på verdensplan giver et enormt produktionspotentiale i en hastigt voksende verdensbefolkning. Og vi har patent på teknikken,” siger Jens Legarth.
Han har arbejdet 10-12 år for at nå dertil, hvor han og virksomheden er i dag. Så han er selv sagt ked af de udfordringer, virksomheden står overfor.
“Jeg forstår godt, at folk er trætte af lugten. Jeg ville heller ikke selv have lyst til at bo i den lugt. Det er også derfor, jeg så gerne vil løse problemet. Men jeg kan ikke trylle: Det kan kun lade sig gøre, hvis vi får lov at bygge en skorsten. Uden den er vi lukket. Så må vi vinke farvel til alle de gode perspektiver og arbejdspladser, vi ellers kunne etablere,” siger han.
Jens Legarth håber til det sidste at kunne etablere et system, der bringer lugt-belastningen ned under grænseværdierne.

Sælge til udlandet

“Eneste alternativ er at sælge,” siger han
Men hvem vil købe en fabrik, der ikke kan producere?
“Jeg kan ikke sælge fabrikken. Men patenterne er eftertragtede. Flere udenlandske virksomheder vil gerne købe patentet og foretage produktionen i deres hjemland. Lige nu er Kina og USA de mest sandsynlige købere,” siger Jens Legarth.

Publiceret 10 December 2013 11:00