Vejle Kommune vil konstruere sin erhvervspolitiske indsats på en ny måde. Målet er at blive en mere erhvervsvenlig kommune og tiltrække nye arbejdspladser. Planen indgår i konstitueringsaftalen, men skal formelt vedtages kort efter nytår.

Vejle Kommune vil konstruere sin erhvervspolitiske indsats på en ny måde. Målet er at blive en mere erhvervsvenlig kommune og tiltrække nye arbejdspladser. Planen indgår i konstitueringsaftalen, men skal formelt vedtages kort efter nytår.

Mere erhverv i erhvervspolitikken

For at rykke op på erhvervs-ranglisten opretter Vejle Kommune et helt nyt udvalg og flytter erhvervspolitikken ind under kommunaldirektøren

Af
Peter Friis Autzen

“Vejle Kommune ligger alt for langt nede i rækkerne. Det vil vi gøre noget ved,” siger borgmester Arne Sigtenbjerggaard (V).
Byrådspartierne på nær Enhedslisten og SF har indgået en lang række politiske aftaler. En af dem er, at erhvervspolitikken og strukturen i kommunens erhvervspolitiske arbejde skal ændres.
“Det nytter ikke, at for eksempel undersøgelser fra DI og andre påviser, at Vejle har et problem på erhvervsområdet. Hvis vi skal tiltrække nye virksomheder - og fastholde de eksisterende - skal noget laves om,” siger Arne Sigtenbjerggaard.
Derfor inddrager man nu erhvervslivet fremover i en hidtil uset grad, når kommunen skal udforme erhvervspolitikken.
“Vi opretter et nyt udvalg, Kontaktudvalget For Erhverv & Uddannelse. Til dagligt vil vi kalde det Erhvervskontakt-udvalget. Her skal erhvervslivet have fem-syv pladser, og også formandsposten skal tilfalde erhvervslivet,” siger borgmesteren.
Udvalget får ingen kommunal beslutningskompetence, men det kan komme med indspark til Økonomiudvalget og Byrådet.
“Erhvervsfolkene ved jo, hvor skoen trykker. Ved at få dem med i det erhvervspolitiske arbejde, kan vi bedre løse problemerne og lægge en ny retning,” siger Arne Sigtenbjerggaard.

Borgmester Arne Sigtenbjerggaard håber, at Vejle fremover vil blive kendt for at være mere erhvervsvenlig.

Borgmester Arne Sigtenbjerggaard håber, at Vejle fremover vil blive kendt for at være mere erhvervsvenlig.

Kommunaldirektør

I dag hører de kommunale afdelinger for erhverv, kultur, turisme, idræt og fritid sammen under én direktør, nemlig John Hansen, som har titel af Direktør For Erhverv & Kultur.
Sammenblandingen er usædvanlig og historisk betinget, men med den nye erhvervspolitik bliver opdelingen af opgaver og ansvarsområder mere logiske, mener borgmester Arne Sigtenbjerggaard, der betegner den hidtidige sammenblanding som “lidt underlig”.
I dag rummer Erhvervenes Hus et offentligt-privat samarbejde mellem blandt andre foreningen City Vejle, Business Vejle, VAF Medier og Vejle Kommune. Samarbejdet har adresse på Banegårdspladsen.
“Erhvervenes Hus skal ikke flyttes fysisk. Men forvaltningsmæssigt flyttes det, så det fremover hører under kommunaldirektør Niels Ågesen. Dermed kommer huset også tættere på Økonomiudvalget,” forklarer borgmesteren.
Samtidig med, at kommunen etablerer det nye erhvervskontakt-udvalg, oprettes også et Udvalg For Innovation og Entreprenørskab, som skal udarbejde nye veje til vækst og velfærd i Vejle Kommune.
“De to udvalgsområder er beslægtede, men ikke ens,” siger Arne Sigtenbjerggaard.
Når de to nye udvalg er endeligt udformet, nedlægges det eksisterende Vejle Udviklingsråd.
Kommunaldirektør Niels Ågesen understreger, at den nye struktur formelt først vedtages efter nytår. Og han anser ikke sig selv for afgørende.
“Det afgørende er, at Vejle Kommune skal mande sig fuldstændig op. Min ambition er at tilføre emnet noget fokus. Men ingen bliver til overs, og ingen mister deres skrivebord,” siger Niels Ågesen.

Kommunaldirektør Niels Ågesen.

Kommunaldirektør Niels Ågesen.

Publiceret 17 December 2013 11:00