Udvalgskabalen er gået op

Der er kommet nye kort i bunken - og de gamle kort er blandet godt og grundigt

De mange forskellige udvalgskabaler er gået op - og blev præsenteret i sidste uge.

Ofte er det jo således, at der er størst fokus på arbejdet i kommunalbestyrelsen. Men politikernes indsats og arbejde i de forskellige fagudvalg er af allerstørste vigtighed. Naturligvis er de fleste enkeltsager forberedt af kommunens embedsfolk på forhånd. Men det flytter ikke ved det faktum, at det er i fagudvalgene, at en meget stor del af de flittige politikernes indsats bliver til konkret politik. Økonomiudvalget Det meget vigtige økonomiudvalg fortsætter naturligvis med Helle Adelborg (A) som formand. Borgmesteren er nemlig ¿født¿ formand for dette udvalg. Nye i økonomiudvalget er Steen Ørskov (C) og Mogens Leo (Ø). Også socialdemokraten Finn Gerdes er ny i økonomiudvalget. Mikkel Dencker (O), Niels Ulsing (SF) og Karl Erik Høholt (V) har siddet i økonomiudvalget de sidste fire år og får nu fire år mere. Der er således samlet en stor politisk rutine i økonomiudvalget, idet samtlige medlemmer også var i kommunalbestyrelsen i den snart overståede periode. Nyvalgt bliver udvalgsformand Den nyvalgte Lars Gundelack Jensen (A) bliver formand for Social- og Sundhedsudvalget. Den hidtidige formand for dette udvalg, Kenneth F. Christensen (A) sidder dog som næstformand i udvalget parat til at give erfaring og gode råd videre til sin nyvalgte partifælle. De to rutinerede kommunalpolitikere, Bente Viola Holm (A) og Annette Sjøbeck (V) får i udvalgsarbejdet her selskab af to helt nye og uprøvede kræfter - nemlig Kristina Young (H) og René Langhorn (O). Erfaring og rutine At det er nye tider i det politiske landskab vidner formandsposten i teknik- og miljøudvalget om. Den hidtidige formand Finn Gerdes er nu som næstformand trådt et skridt ned og formandsposten givet videre til Dansk Folkepartis Mikkel Dencker. Nye i udvalget er også Steen Ørskov, Kristina Young, Rene Langhorn og Mikail Erman (A). Karl Erik Høholt fortsætter i udvalget. Som en del af konstitueringsaftalen blev det aftalt, at Socialistisk Folkeparti skulle have formandsposten i Kultur- og Fritidsudvalget. Niels Ulsing bliver således formand mens den nuværende formand Ømer Kuscu bliver næstformand. To helt nye ansigter - Maria Durhuus (A) og Charlotte H. Larsen (O) - er også havnet i dette udvalg i selskab med Hvidovrelistens Arne Bech. Det nyoprettede Børne- og Undervisningsudvalg får Kenneth F. Christensen som formand. Næstformand bliver Charlotte H. Larsen. Den nyvalgte Kashif Ahmad (H) sidder i dette udvalg i selskab med Lars Gundelack, Mette Dencker (O), Annette Sjøbeck og Maria Durhuus. Ivan Fogtmann (O) bliver formand for Arbejdsmarkedsudvalget, der får den nuværende formand, Bente Viola Holm, som næstformand. Ømer Kuscu, Mikail Erman og Mogens Leo er de tre øvrige medlemmer i dette udvalg. Samlet set må udvalgssammensætningen siges at afspejle såvel erfaring som fornyelse. Rutinerede og friske kræfter er blandet godt og grundigt - spændende bliver det at se, hvordan samarbejdet i de forskellige udvalgt kommer til at fungere. oashvidovreavis.dk

Publiceret 17 December 2013 08:00