Flygtninge til Vor Frue landsby

Roskilde kommune skal modtage flere flygtninge, og det tidligere genoptræningscenter på Vor Frue hovedgade er i spil som mulig beboelse. Men hvor gennemtænkt er dette forslag? Vor Frue har som andre landsbyer et sårbart miljø med en skrøbelig balance. Det giver begrænset mulighed for at absorbere flygtninge og samtidig er Vor Frue nabo til den årlige Roskilde Festival som med teltlejre og et højt lydniveau kan give associasioner til hjemlandets krige og flygtningelejre. Forslaget kortslutter ligeledes processen med at finde ny anvendelse for genoptræningscenteret som står tomt. Til vælgermødet i Vor Frue for lidt over måneds tid siden lovede samtlige politikere i panelet, at der ikke ville blive etableret et flygtningecenter. Det gav de fremmødteborgere tryghed. Lad os håbe at dette ikke bliver det første løftebrud i den nye valgperiode, og at placeringen af flygtninge kvalificeres yderligere. David Arborg Liberal Alliance Roskilde

Publiceret 17 December 2013 00:00