Hvidovre Kommune har hidtil haft fritidshjem. Men nu skal man fremover i ¿SFO¿ i Hvidovre.

Hvidovre Kommune har hidtil haft fritidshjem. Men nu skal man fremover i ¿SFO¿ i Hvidovre.

Hvidovres fritidshjem bliver til SFO¿er

For børn og forældre vil sted og tilbud være det samme efter 1. august

Når klokken ringer ud fra første skoledag i det kommende skoleår, skal Ida og Elias hen i skolefritidsordningen i stedet for i fritidshjemmet.

Af
oashvidovreavis.dk

Hvidovres fritidshjem og klubber får ny struktur i det nye skoleår. Det får dog primært betydning for navnet og samarbejdet med skolen. Alle fritidshjem bliver nemlig som SFO¿er tilknyttet den nærliggende skole. I deres hverdag vil hverken børn eller forældre formentlig mærke den helt store forskel. Alle kommunens fritidshjem bliver i de samme lokaler som i dag, og det vil være de samme pædagoger, der møder børnene. - I skoleudvalget har vi været opmærksomme på at sikre flest muligt pædagogstillinger, siger skoleudvalgsformand Niels Ulsing (F) og tilføjer, at det har været nødvendigt at lave en ny fritidshjemsstruktur for at komme i gang med arbejdet med at indføre den ny skolereform. Det overordnede formål med at oprette skolefritidsordninger i stedet for fritidshjem er at styrke sammenhængen mellem skole og fritidstilbud. Det betyder samtidig, at skolelederen bliver øverste ansvarlige, også for fritidsdelen og skolebestyrelsen bliver bestyrelse for skolefritidsordningerne. Klubberne De fleste af fritidsklubberne bliver ikke berørt af den nye klubstruktur. På Gungehusskolen bliver klubafsnittet på Fritidscentret Atlantic tilknyttet skolen sammen med fritidshjemmet. På samme måde bliver klubafsnittet på Fritidscentret Præstemosen tilknyttet Præstemoseskolen sammen med fritidshjemmet. Klubberne bliver i de samme lokale, og det vil være de samme pædagoger, der møder børnene. Klubben FC Enghøj og klubafsnittet på Tusindfryd bliver en del af den samlede SFO på Frydenhøjskolen. Mest berørt bliver de to små klubafsnit på fritidshjemmene Risbjerg og Ærtebjerg, som bliver lukket. De børn, der går på de to klubber, får tilbudt plads i de nærliggende klubber efter reglerne om frit klubvalg.

Publiceret 27 December 2013 08:00