Flere flygtninge til Randers end ventet

Af
Henriette Klausen

Randers Kommune skal modtage flere flygtninge end først udmeldt af Udlændingestyrelsen.
Kvoten for 2013 var på 69 flygtninge, men kommunen har nu fået besked på at modtaget 17 mere.
Økonomisk giver det øgede antal flygtninge ikke anledning til problemer, da staten udbetaler et fast grundbeløb pr. flygtning.
Den største udfordring ligger i, at det kan blive vanskeligt at finde bolig til særligt enlige flygtninge.
Derfor vil kommunen rette henvendelse til Udlændingestyrelsen, og anmode om at få visiteret familier frem for enlige.
I 2013 var landskvoten på 3.000 flygtninge.

Publiceret 01 January 2014 08:00