I fremtiden kan alle borgere melde ind til kommunen, hvis de støder på væltede træer, huller i vejen og lignende.

I fremtiden kan alle borgere melde ind til kommunen, hvis de støder på væltede træer, huller i vejen og lignende.

Lap huller med din mobil

En app til mobiltelefonen gør det muligt at sende informationer om blandt andet huller i vejen

Det bliver nu nemmere for borgerne at give Haderslev Kommune et praj, hvis man møder et hul i en vej, et væltet skilt eller gadelamper, der ikke virker. Med en app på sin smartphone eller tablet, kan man ved hjælpe af GPS give meget præcise informationer om, hvor man har fundet en fejl.
Park og Vejdrift vedligeholder over 1400 km offentlig vej, parker og 540 ha grønne områder og kan desværre ikke være alle steder hver dag. Derfor er det en stor hjælp, at borgerne kan være med til at oplyse om de forhold, der trænger til afhjælpning og udbedring.
Man kan hente en app til sin Android-telefon i Google Play, og inden længe vil den også være tilgængelig i Apples App Store. De borgere, der ikke har en smartphone kan benytte den samme digitale løsning, blot på kommunens hjemmeside www.haderslev.dk/praj. Her er det muligt at indberette en fejl på et kort.
Giv et praj-app'en bruger GPS-koordinater, så hvis du tager et foto af skaden og indsender det, kan kommunen præcist se, hvilket sted det drejer sig om. Det er dog ikke nødvendigt at indsende et billede for at bruge Giv et praj.

Mere præcise beskeder fra borgerne

Den nye løsning giver en meget præcis besked til afdelingen om, hvor skaden befinder sig, og hvad det drejer sig om.
"Det kommer til at gøre administrationens arbejde lettere, når opgaverne skal fordeles til for-skellige afdelinger og eksterne entreprenører. De folk, der skal ud og bese skaderne, kan også meget lettere finde frem til stedet ved hjælp af GPS-koordinaterne," siger leder af Park og Vejdrift Heine Risom.
Når man har indsendt sin besked, kan man se opgaven på et kort, og man kan få besked, når opgaven skifter status fra at være modtaget til at være under afklaring/udbedring og til sidst udført.
Hvis problemet ikke kan løses, vil det også fremgå af kortet. Det kan for eksempel være, hvis problemet befinder sig på privat grund og derfor ikke passes af kommunen.Teknik og Miljø får cirka 3.500 henvendelser fra borgerne om året gennem den nuværende Giv et praj-funktion på hjemmesiden. Fremover vil der formentlig komme flere, når det bliver nemmere for borgerne at hjælpe os.

Lettere sagsgang

"Vi håber, at borgerne vil tage app'en til sig og hjælpe med at indsende de uhensigtsmæssig-heder, de måtte støde på i deres nærområde. Med app'en får vi en nemmere sagsgang, da oplysningerne om stedet og problemet er meget præcise med det nye system. Så selv om vi forventer en lille stigning i henvendelser, sparer vi tid i administrationen. Den tid kan vi jo bruge på vejene til fordel for borgerne," siger den tidligere formand for Udvalget for Plan og Miljø, og nu borgmster, Hans Peter Geil.

Publiceret 01 January 2014 10:15