Svært at beregne økonomiske konsekvenser af forslag

Af
Henriette Klausen

Beboerlisten har fremsat et forslag om at begrænse adgangen til brug af løntilskudsjob og virksomhedspraktik.
Forslaget går ud på at der maksimalt må etableres 2 løntilskudsjob og virksomhedspraktik på hver virksomhed inden for 6 måneder.
Hvis ingen af de aktiverede efterfølgende får ordinære job på virksomheden, så får den karantæne i 6 måneder, hvis den opretter flere af job af samme slags.
Forslaget blev forkastet af byrådet, men i arbejdsmarkedsudvalget har man set nærmere på de økonomiske konsekvenser.
Og konklusionen er at forslaget vil betyde flere omkostninger, fordi der dels skal sørges for andre og dyrere aktiveringstilbud, og fordi det vil kræve flere administrative ressourcer.

Publiceret 01 January 2014 08:00