Kurserne foregår i Sognegården ved Ølby kirke: (Foto. JCJ).

Kurserne foregår i Sognegården ved Ølby kirke: (Foto. JCJ).

Lær at tackle dine kroniske smerter

Nyt kursus starter op i Køge kommune.

SUNDHED: At have en kronisk sygdom, er for mange forbundet med kroniske smerter. Køge Kommune udbyder igen kurset til dig som har kroniske smerter og din pårørende. Siden 2006 har mere end 12.000 danskere deltaget i et ”Lær at tackle-kursus” og de mange kursistberetninger vidner om, at mennesker med langvarig sygdom igen kan blive chef i eget liv samt har stor gavn af at møde andre der er i samme situation som dem selv.
På kurset Lær at tackle kronisk smerter lærer du hvordan du kan fokusere på muligheder frem for smerternes begrænsninger.
Desuden bliver du udstyret med en række redskaber herunder handleplaner, der understøtter kursisterne i at håndtere hverdagen på måder, som styrker den enkeltes livskvalitet. Handleplaner er helt centrale redskaber til forbedring af din livskvalitet, da handleplaner er med til at styrke psykisk helbred og fysisk aktivitet. Desuden medvirker handleplaner til at mindske træthedsfølelse og bekymringer for eget helbred.
Instruktørerne er typisk tidligere kursister, som på grund af langvarig sygdom og smerter selv har oplevet afmægtighed og svigtende livsmod. Derfor er de positive rollemodeller for andre. Samtidig er instruktørerne levende eksempler på, at der findes en vej, selv når den er svær at få øje på. Det skaber identifikation og tro på, at det også kan lykkes for en selv.
Er dette kursus er noget for dig så mød op til informationsmødet den 13. januar kl. 16.30-17.30 i personalekantinen på Køge Rådhus, 1. sal, Torvet 1 i Køge. Tilmelding er ikke nødvendig, men det er på dette møde at der er tilmelding til selve kurset.
Kurset afholdes over 7 mandage á 2,5 time, kl. 15.00-17.30 i perioden 27. januar til den 17. marts. Kursusstedet er Sognegården v/ Ølby Kirke.
Få flere informationer om "Lær at tackle"-kurserne på www.patientuddannelse.info.
pm

Publiceret 04 January 2014 07:00