I arbejdshandskerne for børnene

Valget er overstået, og nu skal vi til at smøge ærmerne op og i gang med arbejdet i det kommende byråd og i de politiske udvalg. Det har været inspirerende, at se hvordan særligt Roskildes børnefamilier har bidraget for at sætte børnene på dagsordenen i løbet af valgkampen. Vi har lyttet til alle bekymrede røster og derfor håber vi også nu, at alle vil være med til at arbejde for, at finde løsninger der kan øge kvaliteten på dagsinstitutionerne. I den forbindelse vil vi allerede nu løfte sløret for et par af de områder, vi ønsker at fokusere på, når det kommer til børnene i Roskilde. På børneområdet er der en række udfordringer, som vi skal have løst, men som samtidig åbner op for flere muligheder, som vi ser det. Den helt store udfordring er det faldende børnetal i Roskilde. Det betyder at en række institutioner ikke er fyldt op, og vi kommer nok ikke uden om at skulle forholde os til denne problemstilling. Det bliver en svær opgave, som kræver, at vi inddrager alle gode kræfter og ressourcer, for at finde de bedste og bredest funderede løsninger. Alle skal med: pædagogerne, forældrene, forvaltningen og os politikere. Målet for det hårde arbejde er flere penge til det enkelte barn og dermed et større økonomisk råderum for den enkelte institution, der skaber bedre basis for trivsel for både medarbejdere og børn og dermed også øger kvaliteten. Vi er godt klar over at dette ikke kan gøre det alene, men det er et skridt på vejen mod at øge normeringerne på børneområdet – ét af vores fokusområder. Vi ønsker også at kigge på en række andre områder, bl.a. om den nuværende organisering af børneområdet er hensigtsmæssig, hvordan vi kan inddrage medarbejderne mere direkte og om det kan lykkes på andre måder, at skabe økonomisk råderum til at tilføre området yderligere midler. Roskilde skal selvfølgelig have et velfungerende børneområde. Børn er en af de vigtigste ressourcer, og deres trivsel og udvikling i de tidlige år har meget stor betydning for deres skoletid. Et velfungerende børneområde er også en vigtig parameter for at tiltrække virksomheder og nye borgere. Der må derfor ikke gå politiske drillerier i den, når vi trækker i arbejdshandskerne. Målet skal være klart: ‘Roskilde skal være et sted vi er stolte af at høre til’ - men vejen dertil bliver svær, og det kræver indspil og samspil med alle gode kræfter, og vi socialdemokrater glæder os til samarbejdet. Karim Arfaoui (S) byrådsmedlem politisk ordfører Claus Larsen (S byrådsmedlem formand for Skole- og Børneudvalget.

Publiceret 04 January 2014 12:00