Gymnasiet har valgt at udstyre laboratorierne med inventar fra det tyske firma Waldner, der er Europas største producent af laboratorieudstyr til professionelle laboratorier.

Gymnasiet har valgt at udstyre laboratorierne med inventar fra det tyske firma Waldner, der er Europas største producent af laboratorieudstyr til professionelle laboratorier.

Gymnasium med topmoderne laboratorier

Esbjerg Gymnasium går nye veje med fleksible laboratorier og elevmiljøer til fysikundervisningen. I løbet af foråret og sommeren 2014 udvides fysikafdelingen på Esbjerg Gymnasium nemlig med tre nye fysiklaboratorier samt et stort åbent studielaboratorium, der giver helt nye muligheder for at lære og studere fysikfaget. Udvidelsen kommer samtidig med at gymnasiet starter den nye studieretning i geoscience, og på denne måde sikres den nødvendige kapacitet.
Gymnasiet har valgt at udstyre laboratorierne med inventar fra det tyske firma Waldner, der er Europas største producent af laboratorieudstyr til professionelle laboratorier - inventar der herhjemme blandt andet anvendes af Københavns Universitet på Panuminstituttet ved lægeuddannelsen og på H. C. Ørstedinstituttet ved fysikuddannelsen.
Det smarte ved Waldner-systemet er, at det giver mulighed for løbende skift mellem eksperimentel og teoretisk undervisning i et laboratorium af normal størrelse - traditionelt har sådanne undervisningslaboratorier været meget store for at rumme begge funktioner. På denne måde kan antallet af laboratorier indenfor de eksisterende bygningsmæssige rammer øges betragteligt, samtidig med at man undgår det tab af nærhed, der uundgåeligt opstår i de traditionelle undervisningslaboratorier. Fleksibiliteten opnås ved at samle IT-, el-, vand- og suge-installationer i en skinne, der løber gennem rummet i en passende afstand til bordene.
Udover forøgelsen af laboratoriekapaciteten fra 1 fysiklaboratorium til 4 fysiklaboratorier etableres et meget spændende nyt område - nemlig et åbent studieområde med laboratorieindretning, der åbner for en helt ny måde at lære fysik på.

Publiceret 06 January 2014 14:30