Hjælp til overvægtige børn

Mindst 100 af de mest overvægtige børn i Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner får i det nye år tilbud om effektiv hjælp til at tabe sig

Kort før jul fik Regionshospitalet Randers og de fire kommuner tilsagn om en bevilling på 3,1 millioner fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til projektet.
På landsplan er i gennemsnit fire procent af alle børn mellem tre og 18 år svært overvægtige. Det svarer til, at der i de fire kommuner er op mod 2000 børn, som vejer alt for meget. Og tallet stiger år for år.
Det nye i projektet er, at ikke bare barnet selv, men hele familien vil blive inddraget i behandlingen, og at behandlingen kommer til at foregå i et tæt samarbejde med Randers, Favrskov, Nord- og Syddjurs kommuner.
"Allerførst vil vi give familien en helt klar besked, så de forstår alvoren i, hvordan overvægten kan ødelægge deres børns liv. Samtidig vil vi vise dem vejen, så de kan se, at handling hjælper", siger overlæge Bent Windelborg Nielsen, børneafdelingen på Regionshospitalet Randers.
"Vi har undersøgelser, der viser, at meget overvægtige børn har et lige så lavt selvværd, og oplever en ligeså dårlig livskvalitet, som børn med kræft", fortæller Bent Windelborg Nielsen.
"De kan have svært ved at leve i et godt fællesskab med andre børn og f.eks. overvinde sig selv til at klæde om til idræt og fritidsaktiviteter sammen med andre børn".
Det er første gang, at Regionshospitalet indgår i et egentlig behandlingsforløb af svært overvægtige børn, som ikke er syge, men udelukkende tykke.
Samarbejdsprojektet mellem hospitalet og de fire kommuner består i et antal konsultationer på hospitalet kombineret med hjemmebesøg af kommunernes sundhedsplejersker. Forløbet skal lære hele familien at lægge kosten om, få motion og støtte barnets trivsel i foreninger og der, hvor de bor.
"Det nytter ikke kun at forsøge at lære barnet nye kostvaner, hvis barnet bagefter kommer hjem til en familie, hvor alle andre har chips og sodavand på menuen. Derfor er det vigtigt, at vi får hele familien i gang med at lægge livsstilen om", siger overlæge Bent Windelborg Nielsen.
"Og vi vil være meget direkte i vores budskab til dem", siger han.
I 2015-17 er det planen, at yderligere 150 børn og deres familier får tilbud og den nye behandling. De garanteres et behandlingsforløb på mindst to år, og det er projektets mål, at mindst 65 af børnene har tabt sig - og holder vægttabet efter de to år.

Publiceret 06 January 2014 15:19