Det har været et travlt år for brand- og redningsfolk i Haderslev Kommune. Ikke mindst de mange store - og påsatte - halmbrande fylder godt i erindringen hos folkene.

Det har været et travlt år for brand- og redningsfolk i Haderslev Kommune. Ikke mindst de mange store - og påsatte - halmbrande fylder godt i erindringen hos folkene.

Masser af blå blink i det gamle år

Da der var nytårsparole hos Brand og Redning i Haderslev Kommune, var det et ganske travlt år man så tilbage på

Af
Peter Rasmussen

Traditionen tro var det kommunens førstemand, borgmesteren, der førte ordet, da der var indkaldt til Nytårsparole hos Brand og Redning i Haderslev Kommune. Ud over at være kommunens politiske overhoved, er borgmesteren nemlig også formand for beredskabskommisionen.
Det var dermed sidste opgave i den rolle, som Jens Christian Gjesing udfyldte dagen før nytårsaftensdag.
Han udtrykte stor tak til et beredskab, der har haft nok at se til i det forgangne år, men som har løst opgaverne med stor flid og entusiasme.
“Det er en stor tryghed for borgerne i vores kommune, at I passer på os døgnet rundt - året rundt,” sagde borgmesteren, der benyttede lejligheden til at sige tak for sine år som formand for Beredskabskommisionen:
“Det har været en stor fornøjelse for mig, at være formand for kommisionen, hvor jeg har mødt et stort personligt engagement og en ansvarlighed, som er hel særlig her i Sønderjylland,” sagde han.

Mange udrykninger

403 gange er der rykket ud til opgaver i det forgangne år. Dette tal kan endda være vokset lidt, idet det stammer fra den 29. december.
Det fortalte beredskabschef Esge Homilius i sin tale, og kunne oplyse at antallet var 30 udrykninger højere end året før. Han kunne også berette om den primære årsag til det noget højere antal udrykninger:
“To store storme, og de voldsomme halmbrande, har sat sine spor i statistikken for 2013,” fortalte beredskabschefen.
Esge Homilius fortalte om beredskabets fremtid, hvor der allerede er taget de første skridt. Mest tydeligt er nok indkøbet af den nye indsatsledervogn.

Publiceret 06 January 2014 10:00