Henrik Stougaard har efter sine mange år i byrådet stor erfaring med Tilsynsrådet. Som viceborgmester i det gamle byråd repræsenterede han kommunen ved nytårskuren hos Roskilde Brandvæsen, mens Joy Mogensen sammen med Jens Müller var bortrejst på ferie på Cuba. (Foto: Erling J.)

Henrik Stougaard har efter sine mange år i byrådet stor erfaring med Tilsynsrådet. Som viceborgmester i det gamle byråd repræsenterede han kommunen ved nytårskuren hos Roskilde Brandvæsen, mens Joy Mogensen sammen med Jens Müller var bortrejst på ferie på Cuba. (Foto: Erling J.)

Henrik Stougaard:

Hun er inhabil

Veteranen Henrik Stougaard (El), som blandt de nuværende medlemmer har siddet længst i Roskilde Byråd, er ikke i tvivl i sagen om borgmester Joy Mogensens forhold til Jens Müller og Roskilde Erhvervsforum: - Hun er inhabil i alle sager, hvor kommunen giver bevillinger til denne organisation. Stougaard ønsker dette princip indført i det fremtidige samarbejde med Erhvervsforum. - Når det gælder den bevilling, som vi har givet her i efteråret, kan man jo godt sige, at da var hun også inhabil. Men jeg vil ikke rejse krav om en ny behandling, for beslutningen vil blive den samme alligevel, så det vil være et rent parade-forslag.

Spild af penge

Venstres Annie Larsen mener, at en uvildig undersøgelse af, hvor og hvornår borgmesteren vil være inhabil som foreslået i Roskilde Avis, er helt overflødig: - Skatteborgernes penge skal ikke spildes på et så ukompliceret juridisk spørgsmål! - Borgmester, Joy Mogensen og kommunaldirektør, Henrik Kolind kan åbenbart ikke se, at Joy Mogensen er inhabil, når kommunen behandler sager, der vedrører Erhvervsforum Roskilde, hvor borgmesterens kæreste, Jens Müller er ansat som direktør. - Men jeg forventer da, at kommunens chefjurist Anna Gantris kan se det. Ellers kan kommunen kontakte Kommunernes Landsforening eller Tilsynet. Der er slet ingen tvivl om, at svaret derfra vil være, at Joy Mogensen er inhabil og derfor ikke lovligt at være med til at behandle sager, der vedrører Erhvervsforum Roskilde. - Økonomiudvalget behandlede den 11. december 2013 en sag om ”Evaluering og genforhandling af partnerskabsaftalen med Erhvervsforum Roskilde”. Borgmesteren deltog ved behandling af denne sag. - Hun begik dermed en meget stor fejl, fordi hun den 11. december, inden behandlingen af sagen om Erhvervsforum Roskilde, ikke orienterede Økonomiudvalget om kæresteforholdet. Dette havde borgmesteren nemlig i henhold til Styrelseslovens § 14, stk. 2 pligt til. Økonomiudvalget skulle så derefter uden borgmesterens deltagelse have taget stilling til habilitetsspørgsmålet. Borgmesterens deltagelse ved behandling af sagen den 11. december 2013 bevirker, at afgørelsen klart er ulovlig og derfor skal gå om uden borgmesterens deltagelse for at kunne blive lovliggjort. - Det er en meget uheldigt sag, konkluderer Annie Larsen. tk

Publiceret 06 January 2014 12:00