Rådgiver får blåt stempel

Efter en ganske unødvendig udsættelse af sagen om ansættelse af en borgerrådgiver i Haderslev Kommune er de sidste formaliteter ved at være overstået. Tirsdag forventes det, at udvalget for Kultur & Fritid giver forslaget om ansættelse af en borgerrådgiver det blå stempel.

Forsinkelsen skyldes, at borgmester Hans P. Geil (V) uden andet formål end at drille det daværende røde flertal forlangte forslaget ud i høring blandt nogle råd. De går alle ind for ansættelsen. Eneste forbehold findes i Seniorrådet, hvor fire ud af 11 er imod ansættelse af en borgerrådgiver. Den modstand fejes af bordet.

Borgerrådgiveren, medhjælperen og de udgifter, der følger med, må ikke overstige 1 mio. kr. om året.

Sagen står nu præcis, hvor den også stod før jul. Intet er ændret, og intet bliver ændret - måske med den undtagelse, at borgerrådgiveren får myndighed til at tage sager op, der er afgjort inden for de seneste to år i stedet for som oprindelig ét år.

I det gamle byråd var der fuld tilslutning til at ansætte en borgerrådgiver, og da forslaget oprindelig kom fra Venstre, der nu styrer byrådet, ventes tilsvarende stor opbakning i det nye byråd.

Havkatten Calle

Publiceret 06 January 2014 07:00