Millioner i støtte til Løget og Finlandsparken

Støtte til at nedbringe ungdomskriminalitet, til at få flere i arbejde og til at tiltrække nye lejere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i alt tildelt 4.366.360 kroner til Vejle Kommune fra puljen "Helhedsorienteret boligsocial indsats".
”Pengene giver mulighed for at lave nogle ekstra tiltag og vil være med til at give et løft til den store indsats, der allerede foregår i de to boligområder,” siger Hans Helge Andersen, formand for hovedbestyrelsen i AAB Vejle.
Finlandsparken får 894.000 kroner til projektet "Gadeplansindsats i Finlandsparken." Målet er at forebygge og nedbringe ungdomskriminaliteten, øge trygheden, og reducere grupperinger. Det skal ske ved at fastholde en øget gadeplansindsats i boligområdet og engagere de unge i et meningsfuldt fritidsliv.

To projekter i Løget

Løget By modtager 972.360 kroner til projektet "Fremskudt beskæftigelsesrettet mentorindsats i boligområdet Løget." Målet er at få flere blandt de ledige i boligområdet i beskæftigelse ved at oprette en mentorordning med vejledning og støtte, samt etablere et samarbejde med uddannelsessteder og virksomheder.
Derudover har Løget By fået tilsagn om 2,5 millioner til projektet "Løget – et styrket område". Pengene skal bruges til at afprøve nye metoder til udlejning af boliger i området. Blandt andet brugen af kombineret udlejning samt en kommunikationskampagne, der skal tiltrække nye lejere til Løget. Målet er at få en mere blandet beboersammensætning, at færre beboere fraflytter området, og at området bliver mere attraktivt.
”De tre projekter tager alle hånd om nogle vigtige problemstillinger. Jeg er især glad for den ekstra indsats i forhold til beskæftigelse, da det er noget, som har stor betydning for vores beboere og deres hverdag,” siger Hans Helge Andersen, formand for hovedbestyrelsen i AAB Vejle.
De tre indsatser skal supplere det arbejde, der allerede foregår i de to boligområder i forbindelse med de boligsociale helhedsplaner, projekt "Fremtidens forstæder" på Søndermarken og den fysiske renovering i Løget med mere. I forbindelse med ansøgningerne er der udarbejdet en partnerskabsaftale mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Vejle Kommune og AAB Vejle om en helhedsorienteret indsats i boligområderne.
Ansøgningerne er lavet i samarbejde mellem Vejle Kommune, AAB Vejle og BolivVejle.

null

Publiceret 13 January 2014 12:00