Haderslev bliver ét af ialt fem samlingspunkter rundt omkring i Danmark.

Haderslev bliver ét af ialt fem samlingspunkter rundt omkring i Danmark.

Beredskabsforbundet opretter regionalt samlingspunkt i Haderslev

Beredskabsforbundets strategi med at sætte kredsene i centrum er fra årsskiftet blevet ført ud i livet. Regionerne har fået tilført flere ressourcer, og der er på landsplan blevet oprettet fem nye samlingspunkter, hvor regionale konsulenter har fået faste

Selvom Danmark ikke er truet af krig, så er vores samfund alligevel sårbart. Det viser rapporten 'Nationalt Risikobillede' som Beredskabsstyrelsen udgav i april 2013 og som giver en beskrivelse af de ti største natur- og menneskeskabte risici, der kan sende Danmark ud i en krisesituation. I fremtiden kan vi blandt andet forvente mere ekstremt vejr som det, vi senest har oplevet under stormen 'Bodil' i december 2013, hvor man flere steder i landet kæmpede mod enorme vandmasser.
Der vil også være risiko for farlige pandemier og nye trusler som cyberangreb, hvor strømmen måske forsvinder i længere perioder og på denne måde presser beredskabet og samfundet til det yderste.
Derfor er det vigtigt, at samfundet har et robust beredskab over for større ulykker og katastrofer.
Som landsdækkende forbund for omkring 7.000 frivillige i redningsberedskabet arbejder Beredskabsforbundet for at sikre den lokalt forankrede frivillige ressource, som kan gøre beredskabet endnu mere effektivt og robust. Beredskabsforbundet har derudover som et af sine vigtigste mål, at almindelige mennesker skal være selvhjulpne og lære, hvordan de kan agere i krisesituationer – både til gavn for dem selv og andre.

Robust borger

'Den Robuste Borger' skal blandt andet skabes ved at udvide den nuværende frivillige-ressource med forebyggelsesfrivillige, der uddannes, så de kan undervise borgerne til at blive robuste borgere og medvirke til at gennemføre forebyggelseskampagner i kommunerne, samtidig med, at de står til rådighed for myndighederne i krisesituationer. Det bliver en central udviklingsopgave for regionerne, de regionale samlingspunkter og de nye regionale konsulenter – naturligvis i tæt samarbejde med Landssekretariatet.
Samtidig får de nye regionale samlingspunkter også betydning for kampagnen 'Bliv Brandmand Nu', der vil blive styrket yderligere gennem den regionale konsulent, der er tæt på de kommunale beredskaber, brandstationer og Sønderjyske Frivillige Brandværnsforbund.
Gennem hvervning og fastholdelse vil Beredskabsforbundet sikre, at der lokalt i alle kommuner er tilstrækkeligt med veluddannede og motiverede frivillige og deltidsbrandmænd parat til at støtte og supplere beredskabet – både i det daglige og ved store ulykker og kriser.

Skal styrke samarbejdet

Det nye regionale samlingspunkt i Region Syddanmark er placeret ved Beredskabsstyrelsens center i Haderslev, hvor der er oprettet kontor. Der er nok af arbejdsopgaver at tage fat på, og store forventninger til projekt 'Regionalt Samlingspunkt', når man spørger regionsleder Marianne Kjær:
"Jeg glæder mig rigtig meget til at få vores konsulent i gang, og der er mange opgaver at tage fat på fra det nye regionale kontor i Haderslev, hvor kredsene også kan afholde møder, hvis de mangler lokaler."
"Vores nye konsulent skal blandt andet arbejde med synlighed, info/hvervning, forebyggelseskurser, uddannelse af vores frivillige og ledere, rådgive og hjælpe kredsene og have kontakten i dagtimerne til beredskaberne. Jeg er sikker på, at Region Syddanmark fremover vil komme mere på landkortet, og at samarbejdet mellem regionerne også vil blive forstærket med de nye regionale samlingspunkter. Og det hele bliver i tæt samarbejde med Regionsledelsen og kredsene. Det bliver et rigtig godt løft for Beredskabsforbundet, at vi får en, som på fuldtid, kan hjælpe os alle," siger regionslederen.

Glæder sig

Beredskabsforbundets nye regionale konsulent i Region Syddanmark, Torben Vesterskov Jensen, glæder sig også til at bruge det nye kontor:
"Jeg håber at kunne bidrage med gode ideer og måske være med til at styrke sammenholdet og skabe en solid bro imellem beredskabet, forbundet og frivilligheden. Det bliver utrolig spændende at se, om jeg kan få sat handling bag mit ynglings citat: 'Knowledge is portable, let"s move some around'."
Ifølge Torben Vesterskov Jensen er der en udfordring i, at flere og flere beredskaber arbejder for en mulig sammenlægning af beredskaberne på tværs af kommunegrænserne:
"Der skal i den forbindelse måske sammenlægges kredse, eller oprettes nye. Jeg ser samtidig store muligheder i sådan en sammenlægning, da der bliver mulighed for at kredse skal/kan arbejde sammen på tværs af tilhørsforhold, og forhåbentligt får de frivillige nogle gode og stærke pladser i en ny risikobaseret dimensionering. 2014/2015 bliver nogle rigtig spændende år for Beredskabsforbundet."
Ud over Haderslev har Beredskabsforbundet også oprettet regionale samlingspunkter ved Beredskabsstyrelsens centre i Thisted, Herning, Næstved og i styrelsens hovedkvarter i Birkerød.

Publiceret 19 January 2014 11:45