Så er årsberetningen fra Huslejenævnet og Beboerklagenævnet ”på gaden”, og den nys genvalgte formand for de to nævn – Johan Evensen – tjekker op på indholdet.

Så er årsberetningen fra Huslejenævnet og Beboerklagenævnet ”på gaden”, og den nys genvalgte formand for de to nævn – Johan Evensen – tjekker op på indholdet.

Tidligere politimester løser bolig-stridigheder

Både Huslejenævnet og Beboerklagenævnet kan notere et fald i antallet af sager fra 2012 til 2013. Formanden siden 1998, Johan Evensen, er netop blevet genvalgt af byrådet for en ny fire-årig periode

Af
Kim Schou

Årsberetningen årgang 2013 for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet i Varde og Billund kommuner er netop blevet færdig.
20 sager blev det til i Huslejenævnet, hvor det er stridigheder i den private udlejning, der bliver behandlet, mens Beboerklagenævnet, der tager sig af sager på det almennyttige boligområde, tegner sig for seks sager.
"Det er et fald i begge kategorier," noterer tidligere politimester Johan Evensen. Siden 1998 har han været formand for de to nævn, og blev på byrådets møde forleden genvalgt til en ny fire-årig periode på posten – hvis Statsforvaltningen altså godkender udnævnelsen, for så højtideligt og officielt går det faktisk for sig, når den post skal besættes.
"Den side af sagen er dog nok mest et levn fra gamle dage," mener Johan Evensen, der som tidligere politimester, og dermed også jurist, finder formandsjobbet både spændende og udfordrende.
"Selvfølgelig har vi sager om huslejer, der pludselig stiger og den slags, men de fleste sager handler om de uoverensstemmelser, der kan opstå, når en lejer fraflytter en bolig. Udlejer mener at dette og hint skal gøres, laves og sættes i stand, mens lejeren kan være af en anden mening."
"Så tager vi ud og ser på forholdene, og træffer en afgørelse. Den kan så ankes til Boligretten, men det er nu sjældent, at det sker," fortsætter Johan Evensen. Dog erindrer han en enkelt sag, der nåede helt op i Landsretten før den fandt sin endelige afgørelse – og hvor Huslejenævnet i Varde fik medhold.

Stabilt boligmarked

Hos Huslejenævnet blev det altså til 20 sager i 2013 mod 30 sager i 2012. Beboerklagenævnet behandlede, som nævnt, seks sager i 2013 mod 11 i 2012. Altså er der sket et fald på henholdsvis 10 og fem sager i de to nævn.
"Jeg tror, det hænger sammen med, at vi har et meget stabilt boligmarked her i området, ligesom der ikke er mangel på lejeboliger, hverken private eller almennyttige," fortsætter Johan Evensen.
"Prisindekset er noget nær nul, så der er ikke så meget at blive uenige om. Samtidig har finanskrisen gjort sit til, at der ikke har været så mange investeringer i moderniseringer m.v., og derfor heller ikke så mange huslejestigninger, at blive uenige om."
Med i de to nævn har Johan Evensen repræsentanter for lejere og udlejere, så de to nævn hver især tæller tre personer. Som sekretær har de Gudrun Nygård fra den kommunale Borgerservice. De to nævnt holder møde mindst en gang om måneden, og rykker ud efter behov.
Siden kommunesammenlægningen har Huslejenævnet og Beboerklagenævnet i Varde Kommune i øvrigt også behandlet sagerne i Billund Kommune, og Johan Evensen kan fortælle, at det koster 140 kroner, at få behandlet en sag i nævnene.

Publiceret 19 January 2014 06:00