Flemming Just er udpeget til formand for Det Strategiske Panel. Arkivfoto: Rune Weitling

Flemming Just er udpeget til formand for Det Strategiske Panel. Arkivfoto: Rune Weitling

Museerne i Esbjerg Kommune stærkt placeret

Kulturministeriet har gennemført en helt ny rådgivningsstruktur på museumsområdet, således at der nu er et overordnet strategisk panel og tre museumsudvalg, som både skal rådgive og fordele i alt 25 mio. kr.
Der har nu fundet valg og udpegninger sted, og resultatet er blevet, at museerne i Esbjerg Kommune er blevet stærkt repræsenteret. Direktør for Sydvestjyske Museer, Flemming Just, er af kulturministeren udpeget til formand for Det Strategiske Panel. Fra samme museum er museumsinspektør Morten Søvsø blevet valgt af kollegerne i Danmark som en ud af fem repræsentanter til det kulturhistoriske museumsudvalg, og Kulturstyrelsen har også udpeget ham til at sidde i et nyt arkæologisk udvalg.
I det kunsthistoriske udvalg er museumsinspektør Jan Gorm Madsen, Ribe Kunstmuseum, valgt som én ud af fem, og til det naturhistoriske udvalg er inspektør Lasse Fast Jensen fra Fiskeri- og Søfartsmuseet blevet udpeget. Hertil kommer at direktør for Ribe Kunstmuseum, Dagmar Warming, tidligere er blevet valgt til bestyrelsen for Organisationen Danske Museer.

Publiceret 20 January 2014 12:00