Hvem skal betale for studerendes buskørsel? De studerende selv eller kommunen? Foto: Svend Mikael Larsen

Hvem skal betale for studerendes buskørsel? De studerende selv eller kommunen? Foto: Svend Mikael Larsen

Skal studerende kunne køre gratis med bus eller ej?

Teknik- og miljøudvalget har drøftet den fremtidige finasiering af studerendes buskørsel, men en beslutning overlader man til byrådet

Af
Af Svend Mikael larsen

De studerende må væbne sig med tålmodighed, inden de ved, om de selv skal hoste op med penge til bussen, eller om kommunen betaler for deres transport.
'Gratis eller billigere kollektiv transport til studerende på ungdomsuddannelserne' var ellers et punkt på det seneste møde i kommunens teknik- og miljøudvalg. Men det var kun en såkaldt åben drøftelsessag, og derfor mundede det ikke ud i en stillingtagen. I stedet ønsker udvalget, at det bliver til en beslutningssag i byrådssalen senest til maj.
Politikerne har flere muligheder at vælge mellem: Ordningen kan fortsætte uændret, og det betyder, at studerende køber ungdomskort og betaler egenbetalingen på 337 kroner om måneden. Eller kommunen betaler egenbetaling for alle studerende på ungdomsuddannelserne bosiddende i Sønderborg Kommune, hvilket skønnes at koste 9,5 mio. kroner årligt. Kommunen kan også vælge at betale en andel af de studerendes egenbetaling, eller en mellemløsning hvor kommunen kun betaler egenbetaling for studerende med en given afstand mellem hjem og skole.
I skoleåret 2010/2011 tilbød kommunen gratis kollektiv transport til alle studerende på ungdomsuddannelserne med bopæl i kommunen, hvis de havde en afstand over 6 kilometer til skole. Tilbuddet blev indstillet efter knap et år på grund af, at nye tilskudsregler fra staten ændrede væsentligt ved økonomien.
Der er ikke i øjeblikket afsat midler i budgettet til betaling af elevers transportudgifter.

Publiceret 20 January 2014 10:00