Randers:

Gode erfaringer med projekt

Af
Henriette Klausen

Randers Kommune har gennem tre år deltaget i forskningsprojektet VIDA.
Projektet har skullet belyse, hvordan daginstitutionerne bedst kan tage hånd om socialt udsatte børn.
Indsatsen har bestået i at fremme børnenes læring og trivsel ved at stimulere deres personlige, sproglige og sociale kompetencer.
Og evalueringen viser at projektet har påvirket alle børns kompetencer i positiv retning, uanset social og kulturel baggrund.
Særligt børnenes emotionelle vanskeligheder og adfærdsproblemer er mindsket i projektperioden.

Publiceret 20 January 2014 06:30