Advokat Louise Vigand Kryger.

Advokat Louise Vigand Kryger.

Adoption og arv

Som forudset dukkede der i søndagens afsnit af DR’s dramaserie ”Arvingerne” nye oplysninger op vedrørende forholdet mellem Veronika Grønnegaard og datteren Signe, som med de juridiske briller på medfører flere problemstillinger.

”I søndagens afsnit af ”Arvingerne” bed jeg pludselig mærke i, at det nu fremgik som om Lise havde adopteret Signe. I stedet for bare at nyde serien og den gode historie, så er jeg så ”miljøskadet” at jeg straks begyndte at tænke på, hvad det betyder rent juridisk, siger advokat Louise Vigand Kryger, der har speciale i familie- og arveret.
I Adoptionsloven findes begrebet ”stedbarnsadoption” som betyder, at en ægtefælle kan adoptere den anden ægtefælles barn under visse forudsætninger og med samtykke fra den anden biologiske forælder. Konsekvensen af en adoption efter den nugældende Adoptionslov er, at adoptivbarnet efter adoptionen anses for barn af adoptanten og ikke længere af den biologiske forælder.
- Hvis Lise juridisk set har adopteret Signe, så betyder det, at Signe ikke længere er tvangsarving efter Veronika Grønnegaard, og hun har altså så kun 3 arvinger efter Arveloven, forklarer Louise Vigand Kryger.
- Det betyder ikke, at Veronika ikke ved (nød)testamente kunne indsætte Signe som arving alligevel, men hun kan ved at testamentere ”Grønnegården” til Signe have overskredet sin testationskompetence, ligesom der nu også måske er et boafgiftsissue, fortsætter hun.

Boafgift

Når et dødsbo gøres op og der fordeles arv til arvingerne, så skal der betales boafgift af arven. Arv der tilfalder en ægtefælle eller en velgørende organisation betales der ikke boafgift af. Alle andre arvinger skal betale minimum 15 % i boafgift, og det gælder f.eks. børn, stedbørn, børnebørn, svigerbørn, plejebørn og samlevere under visse betingelser, forældre og tidligere ægtefælle.
Alle andre arvinger skal udover boafgiften på 15 % betale tillægsboafgift på 25 %, dog sådan at den beregnede boafgift på 15 % fratrækkes i arven før tillægsboafgiften beregnes, og den samlede afgift for disse arvinger bliver på den måde 36,25 %.
- Hvis Signe er blevet adopteret af Lise, så er hun ikke længere arveberettiget efter Veronika, siger den nuværende adoptionslov. Af lovbemærkningerne til Boafgiftsloven fremgår det så faktisk, at så er Signe heller ikke at betragte som barn af Veronika i afgiftsmæssig forstand, og derfor skulle hun betale 36,25 % af en evt. arv efter Veronika. Højesteret har imidlertid sagt noget andet i en dom fra 1999, hvor man lød et bortadopteret barn, der var indsat som arving efter sine biologiske forældre, ”slippe” med 15 % i boafgift, så det går vi ud fra i dag er gældende ret, siger Louise Vigand Kryger.
- Det må vi da i hvert fald håbe for Signe, da det jo ikke er helt lige meget om man skal betale 15 % eller 36,25 % af en arv på 10 mio. kr., siger hun.


Fakta
Advokat Louise Vigand Kryger, Ret&Råd PARTNER Advokater Køge, forklarer og uddyber i Lørdags-Avisen de juridiske problemstillinger, der bliver rejst i DR's populære serie, Arvingerne.

Publiceret 23 January 2014 17:15