Opgradering af Arena Randers til multihal droppes

Af
Dan Jensen

Randers Hallen bliver formentlig ikke omdannet til en multihal.
Randers Byråd har ganske vist afsat godt 18 mio. kr. til en opgradering af Arena Randers fra idrætshal til såkaldt multihal.
Men nu foreslås det, at planerne om opgradering skrinlægges, og at pengene i stedet skal reserveres som startkapital til etablering af en eventuel ny multihal.
Om det så skal være ved Arena Randers eller et helt andet sted vides ikke.
Baggrunden for at droppe planerne er at den nuværende hal
efter en opgradering populært sagt fortsat alene kan bruges til det den altid har været brugt til.
Det foreslås derfor at der alene udarbejdes brandstrategier, der sigter mod at få godkendt flest mulige af de kendte arrangementer i hallen.
Sagen behandles i Kultur- og fritidsudvalget på mandag.

Publiceret 23 January 2014 06:30