Jens Stenbæk, formand for Regionsrådet i Region Sjælland.

Jens Stenbæk, formand for Regionsrådet i Region Sjælland.

Region Sjælland:

Første spadestik til ny vision

VISIONER: Regionsrådet i Region Sjælland har taget hul på de første 100 dage, der munder ud i konkrete visioner, målsætninger og handlingsplaner.
lle 41 medlemmer – de 22 nyvalgte og de 19 gengangere – af Regionsrådet, har tilbragt et døgn sammen for i fællesskab at tage de første skridt ind i den nye valgperiode.
Formand for regionsrådet Jens Stenbæk er godt tilfreds:
- Nu er vi for alvor trukket i arbejdstøjet, og jeg er meget glad for det store engagement, hele Regionsrådet lægger i arbejdet. Vi har givet os selv 100 dage til at få lagt fundamentet for de kommende fire års politiske arbejde i Region Sjælland, og dem har vi nu for alvor taget hul på, siger han og forklarer, at 100-dages planen går ud på at udvikle konkrete visioner og handleplaner for blandt andet at nedbringe ventelisterne på sygehusene og i psykiatrien.
Der er i alt ni punkter i 100-dagesplanen, som foruden kortere ventetider også handler om patientsikre sygehus, mindre bureaukrati og færre krav om dokumentation, fokus på de psykiatriske patienter, hjemtagelse af specialiserede behandlinger, styrkelse af den almene praksis, fokuseret erhvervsudvikling, mere inddragelse af patienterne i egen behandling og tillid til regionens ansatte.
De kommende år investeres mange milliarder i sygehusbyggerier, infrastruktur og ikke mindst den faste forbindelse over Femern Bælt, og det giver helt nye muligheder for både at udvikle sundhedsvæsnet og skabe vækst i regionen:
- Vi står bogstaveligt talt i muligheder til halsen, og hvis vi udnytter dem, kan vi udvikle vores region, så det fortsat er attraktivt at slå sig ned som borger eller virksomhed siger han og tilføjer:
- Vi skal tættere på regionens borgere og i dialog med de mange samarbejdspartnere, vi har. Det er sådan, vi bedst udnytter mulighederne siger han.
Du kan se mere om det nye Regionsråd på www.regionsjaelland.dk/politik.
pm

Publiceret 23 January 2014 06:00