Cykelsagen

Cykelsagen

Ansvaret skal placeres

Kommunalbestyrelsen besluttede i december at økonomiudvalget skulle finde frem til, hvad der skal undersøges

Som nævnt på forsiden af denne uges avis, har fire af økonomiudvalgets syv medlemmer fundet frem til det kommissorium, som nu gives videre til et konsulentfirma.

Den uvildige og eksterne undersøgelse skal: Placere et administrativt ansvar Placere et politisk ansvar. Følgende skal belyses og undersøges: * Præcis hvad gjorde man for at undersøge, hvilke forhandlere der kunne stå for leveringen af cykler og udstyr. Herunder hvem rettede henvendelse til mulige lokale leverandører og dokumentation for typen af disse forespørgsler. Har der reelt været tale om konkurrenceudsættelse eller havde forespørgslerne en tilfældig karakter. * Hvad indeholdt de andre tilbud fra leverandører... som blev ¿skrottet¿ til fordel for tilbuddet fra Heino Cykler - og dokumentation for disse. * Hvilke overvejelser har der været (og hos hvem) vedr. evt. ekstern indtægt fra sponsorer. Hvad havde man af plan B for denne del af finansieringen, hvis der ikke kom nogen ekstern indtægt. * Belysning af hvorvidt udbudsreglerne er overholdt. Det fremgår af redegørelsen 8. november 2013, at der den 4. juni var tilmeldt 49 medarbejdere til cykelprojektet og at leverandørerne blev bedt om at komme med tilbud på levering af cykler/udstyr til dette antal. Af oplysninger 12/6 (referatark) fremgår det, at 63 medarbejdere var tilmeldt projektet, og 18/6 fremgår det af bilag vedr. ¿cykeltur til Skagen¿, at der var 66 tilmeldte. Cykler og udstyr blev leveret ¿i løbet af juni¿ på et tidspunkt, som ikke står helt klart for os alle. Det ønskes derfor belyst, om ordren rent faktisk oversteg grænsen for udbud (500.000 kr.), da indkøbet skete. * Belysning af de skattemæssige forhold og konsekvenser for de involverede medarbejdere¿. Både hvad angår cykler, udstyr, træningstid til cykelture og træningsmuligheder i Avedøre Idrætscenter og Hvidovre Motionscenter. * Hvad er værdien af den ugentlige træningstime (cykling), som forvaltningen har ansat til i alt 138.000 kr. * Hvad er værdien af adgangen til at træne i Motionscenter og Avedøre Idrætscenter. * Fuld belysning af forløbet i forhold til, at den tekniske direktør gav direktionen en ¿orientering¿ om (det igangsatte) cykelprojekt den 30. juli og borgmesterens anmodning om at få en nærmere ¿orientering¿ om projektet på samme møde. En redegørelse, som er udfærdiget den 7. august. * I forlængelse heraf fuld belysning af, hvad der førte til, at den konstituerede kommunaldirektør herpå ¿traf foranstaltninger¿ i forhold til den tekniske direktør og dennes kompetence. Hvilken kommunikation var der mellem borgmester og konstitueret kommunaldirektør herom og hvilken kommunikation var der imellem dem efterfølgende om de trufne foranstaltninger? * Belysning af hvorvidt borgmesteren burde have orienteret andre politikere - kommunalbestyrelse og/eller økonomiudvalget - om beslutningen, og om denne ¿foranstaltning¿ var den rette måde at tackle sagen på. * Klar belysning af, hvorfor borgmesteren i hele det efterfølgende forløb har kritiseret cykelprojektets omfang, har oplyst at hun fandt sagen så alvorlig, at der skulle handles på den ¿administrative fejlvurdering af sagen¿, men dette til trods ikke fandt det betimeligt at orientere andre politikere om den ¿alvorlige sag¿. Det iagttages, at redegørelsen i starten af august førte til ¿foranstaltninger mod den tekniske direktør¿ den 12. august, hvorefter sagen var afsluttet indtil den - pga. en politikers forespørgsel til sagen i uge 38 - hvorpå økonomiudvalget fik en orientering om sagen den 23. september og KB en orientering på lukket dagsorden den 24. september 2013. * Oplysning om hvad der sker med evt. cykler, som tilgår kommunen, hvis medarbejdere/deltagere i projektet ikke fuldfører¿ og derfor ikke har adgang til at beholde cyklen. * Belysning af momsforholdene omkring projektet. * Det undersøges, hvilke konkrete ændringer, cykelprojektet har givet anledning til. Både i forhold til retningslinjer for tildeling af støtte/tilskud fra Risikoforum, harmonisering af personalegoder i kommunen og niveauet for disse og evt. andre ændringer.oas

Publiceret 28 January 2014 08:00