Af Ole Adrian Sørensen

Af Ole Adrian Sørensen

Flertallet er væk!

I december var et flertal i kommunalbestyrelsen heldigvis i stand til at gennemskue, at den redegørelse man havde bedt forvaltningen om, var så tynd og mangelfuld at det ikke ville være rimeligt blot at tage den til ¿efterretning¿. Forvaltningen var blevet bedt om at besvare en lang række af de mange spørgsmål, som Materialegårdens cykelprojekt til Skagen ganske naturligt rejste. Men forvaltningens redegørelse - man kunne også kalde det administrationens undersøgelse af sig selv - efterlod flere spørgsmål end svar. Derfor skal der nu gennemføres en uvildig og ekstern undersøgelse af projektet. I december kom Socialdemokraterne og borgmesteren i mindretal i kommunalbestyrelsen. Sammen med SF havde borgmesterens parti nemlig den opfattelse, at cykelsagen var fuldt belyst. Derfor var det holdningen, at der burdes sættes punktum i sagen. Men således gik det ikke og derfor skulle økonomiudvalget i sidste uge fastlægge det kommissorium, der nu skal gives videre til et eksternt konsulentfirma. Igen kom borgmester og borgmesterens parti - og igen i selskab med SF - i mindretal. På det helt nye økonomiudvalgs allerførste møde blev der vedtaget et omfattende materiale, der skal afdække det skandaløse cykelprojekt, der blev sat i søen dengang det nuværende mindretal repræsenterede flertallet i kommunalbestyrelsen. Men det gamle flertal er modstander af en ekstern undersøgelse. Igen rejser spørgsmålet sig - hvad er det, man er bekymret for at få afdækket? I sidste uge sagde kommunens tekniske direktør op. Han påtog sig i den forbindelse det overordnede administrative ansvar. Men den kommende undersøgelse har også til formål at placere et politisk ansvar. I første omgang handler det om borgmesterens rolle i sagen. Hvor tidligt i forløbet kendte hun til sagen? Hvorfor orienterede hun ikke - frivilligt - andre politikere eller kommunalbestyrelse? Sagen var så alvorlig, at den i begyndelsen af august førte til en voldsom reduktion i den tekniske direktørs kompetence - men ikke så alvorlig, at den blev politisk behandlet før den i slutningen af september var blevet omtalt her i Hvidovre Avis. Hvem er det, der mener at sagen er fuldt belyst?

Publiceret 28 January 2014 08:00