Ifølge det tidligere SF-medlem af byrådet i Vojens, Henning Desholm, har Haderslev kommune opkrævet for mange penge for de ældres servicepakker. Alene i 2013 skulle dette beløbe sig til 426.372 kroner.

Ifølge det tidligere SF-medlem af byrådet i Vojens, Henning Desholm, har Haderslev kommune opkrævet for mange penge for de ældres servicepakker. Alene i 2013 skulle dette beløbe sig til 426.372 kroner.

Har kommunen taget de gamles penge?

Enhedslisten har stillet et direkte spørgsmål til Haderslev byråd. Har kommunen opkrævet for mange penge hos de gamle gennem flere år

Af
Peter Rasmussen

Mange læsere af denne avis, vil sikkert kunne huske, at det tidligere medlem af byrådet i Vojens kommune, Henning Desholm, har stillet en række spørgsmål til det nuværende byråd om de ældres betaling af de såkaldte “Servicepakker”. Ifølge Desholm har kommunen opkrævet et ganske betragteligt beløb for meget. Og det tidligere byrådsmedlem mener at dette beløb bør tilbagebetales til de ældre borgere, der typisk er beboere på kommunens plejehjem.
Trods flere forsøg har Desholm aldrig fået nogle svar, og det har fået Enhedslisten til at tage tråden op.
Anført af Mathias Christiansen har en gruppe af Enhedslisten-medlemmer formuleret et spørgsmål, der er opstillet med en række underpunkter. Blandt andet spørger man ind til om det er korrekt, at Haderslev Kommune har opkrævet over 400.000 kroner for meget i 2013. Skulle dette ikke være korrekt, vil man meget gerne havde det dokumenteret.
Medlemmerne spørger også om kommunen, hvis tallet er korrekt, er indstillet på at gennemgå tallene for de forgående år. Tal, der ifølge Henning Desholm, også er forkerte.
Endelig spørger man fra Enhedslisten om, hvorfor pengene ikke er blevet tilbagebetalt til de ældre medborgere, der har afregnet for servicepakkerne
I brevet til byrådet i Haderslev henvises ikke blot til Henning Desholms indlæg her i avisen, men også til et møde i Voksenudvalget den 14. januar i år, hvor man også kan læse at priserne på servicepakker er blevet sat ned.
Byrådsmødet finder sted tirsdag aften.

Publiceret 28 January 2014 10:45