DE HAR HÅB I ØJNENE! Kvinderne i Goro i det sydlige Etiopien viser stolte deres nye nyttehaver frem for Ulla Schejbel Nielsen.

DE HAR HÅB I ØJNENE! Kvinderne i Goro i det sydlige Etiopien viser stolte deres nye nyttehaver frem for Ulla Schejbel Nielsen.

Hvor kvinder har en drøm om rent vand til børnene

Hun har været helt derude, hvor de fleste er vendt om...

Og det fortæller hun om, ULLA SCHEJBEL NIELSEN, den aktive sognemedhjælper ved Strandmarkskirken næste torsdag den 6. februar kl. 19.00 i kirkens lokaler. I efteråret besøgte hun en række af Folkekirkens Nødhjælps udviklingsprojekter i det sydlige Etiopien. Turen gik med 4-hjulstrækker over bjerg og dal. Det var derude hvor mændene har macheter med til mødet med træerne, og kvinderne har en drøm om rent vand til deres børn, når næste tørkeperiode kommer. Ulla vil berette om sin rejse og om de mennesker hun mødte - om stærke kvinder med håb i øjnene og mænd der helst ikke vil slås indbyrdes om vand til deres familier. - Det blev et møde med nogle af verdens fattigste - og et indblik i hvad det f.eks. betyder for en landsby at få adgang til rent vand og for en HIV smittet at få tag over hovedet og lidt mad på bordet, siger Ulla Schejbel Nielsen. - Jeg har siddet under træerne i en fjern bjerglandsby og lyttet til mændene der fortalte om hvordan de nu ikke længere skal slås om vandet, men i stedet kan planlægge hvordan de skal klare sig gennem næste tørke. I en nyttehave mødte jeg en lille pige, der sammen med sin mor passede grøntsagerne. Hun og de andre i projektet havde fået hjælp til at kunne få mad på bordet og kæmpe mod den diskrimination der følger i kølvandet på HIV og AIDS. Hendes familie er fattig og hun kommer ikke i skole, men hun overlever - og er en af dem der langsomt er på vej ud af fattigdommen. Alle er velkomne til det interessante foredrag, kaffe og kage koster kr. 15,-. Til sogneindsamlingen den 9. marts bliver der i øvrigt sat fokus på Etiopien. -m

Publiceret 28 January 2014 08:00