Anders Liltorp er kommet i bestyrelsen for Hvidovre Gymnasium og HF.

Anders Liltorp er kommet i bestyrelsen for Hvidovre Gymnasium og HF.

Kommunale repræsentanter i udvalg og bestyrelser

I forbindelse med konstitueringen i den nye kommunalbestyrelse er der udpeget en række repræsentanter til udvalg, bestyrelser og organisationer. De valgte, der skal repræsentere Hvidovre Kommune, er fra såvel kommunalbestyrelsen som andre borgere med tilknytning til de politiske partier eller organisationer.

Til udvalget for uddeling af Hvidovre Kommunes Miljøpris, der har borgmesteren som formand og formanden for Teknik- og Miljøudvalget som fødte medlemmer, er udpeget Lise Rask, Kit Claudi og Gert Krogstad-Nielsen. Bedømmelsesudvalget omkring Sundhedsprisen har fået Benthe Viola Holm (A), Marianne Hviid og Charlotte Munck som medlemmer. Til bestyrelsen for Hvidovre Gymnasium og HF er valgt Anders Liltorp, mens Søren Sand Kirk indtræder i bestyrelsen for VUC Hvidovre-Amager. Som repræsentanter i bestyrelsen for Hvidborg Behandlingshjem er valgt Nina Thøgersen og Ilse Sjøberg Dencker. Kenneth F. Christensen(A) og Ivan Fogtmann(O) indtræder i bestyrelsen for Produktionsskolen. Til bestyrelsen for Rebæk Søpark Kollegiet er udpeget Rita Nielsen med Flemming Nissen som suppleant, og Marianne Hviid med Bjarne Fortner som suppleant. Hvidovre Hospitals kollegium har fået Morten Høybye Frederiksen og Bjarne Christiansen som medlemmer, og Søren Sand Kirk og Bjarne Fortner som suppleanter. To medlemmer er valgt til bestyrelsen for den selvejende institution Dagcentret Karetmagerporten, Bodil Larsen og René Stabell. Benthe Viola Holm(A) indtræder i bestyrelsen for Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård, samt den selvejende institution Plejehjemmet Søvangsgården sammen med René Langhorn(O). Til Hjemmeværnets Distriktsudvalg, Vestegn Syd, er indstillet Ebbe Bay. Til organisationsbestyrelsen for Andelsboligforeningen Frydenhøjparken er udpeget Jonas Benjamin Hansen med Erik Frølund Thomsen som suppleant, og Bo Henrik Andersen med Katrine Høybye Frederiksen som suppleant, mens Finn Gerdes(A) og Niels Ulsing(F), med suppleanterne Kenneth F. Christensen(A) og Lars G. Jensen(A) er valgt til organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden. Der er udpeget tre medlemmer og tre stedfortrædere til Integrationsrådet, nemlig Maria Durhuus(A), Ivan Fogtmann(O) og Kashif Ahmad(H), med suppleanterne Lars G. Jensen(A), Mette Dencker(O) og Kristina Young(H). Desuden indtræder Charlotte H. Larsen(O) i bedømmelsesudvalget til tildeling af Hvidovre Kommunes Integrationspris. Udvalget til præmiering af bygninger m.m i Hvidovre har fået René Langhorn(O) og Ømer Kuscu(A) som medlemmer, mens Ivan Fogtmann(O) er valgt som bestyrelsesmedlem i IværkersætterKontaktpunktet. Endelig indtræder borgmester Helle Adelborg(A) i repræsentantskabet for fonden Wonderful Copenhagen. samt i bestyrelsen for Vestegnens Kulturinvesteringsråd med Niels Ulsing(F) som stedfortræder.

Publiceret 28 January 2014 08:00