Sanktionerne mod kriminelle beboere i Stationsbyen bliver nu skærpet.

Sanktionerne mod kriminelle beboere i Stationsbyen bliver nu skærpet.

Kriminelle lejere bliver sagt op

Organisationsbestyrelsen indfører nul-tolerance over for chikane, trusler, vold og hærværk

Avedøre Boligselskab har nu - som en konsekvens af den seneste tids udvikling i Avedøre Stationsby - indført nul-tolerancepolitik overfor chikane, trusler, vold og hærværk.

Af
oashvidovreavis.dk

- Såfremt beboere i Stationsbyen udviser en åbenlys uacceptabel adfærd - hvilket blandt andet alle kriminelle handlinger naturligvis er - agter Avedøre Boligselskab nu at gå helt ud til, hvad dansk lovgivning giver os mulighed for som boligselskab med hensyn til at sætte de pågældende husstande ud af deres lejemål... Således lyder det i en pressemeddelelse fra organisationsbestyrelsen. Videre hedder det: - Vi vil ikke finde os i vold, trusler om vold, chikane og hærværk. Beboerne i Avedøre Stationsby har krav på en tryg tilværelse - ligesom alle andre borgere i dette land - og det er myndighedernes pligt at sikre dette er tilfældet! Når det er sagt, så har Avedøre Boligselskab indledt et kraftigt intensiveret samarbejde med politi og kommune med henblik på at få skabt ro og tålelige tilstande hurtigst muligt... Avedøre Boligselskab gør i øvrigt opmærksom på, at den senere tids voldsomme kriminelle udvikling står i skærende kontrast til en rigtig god udvikling i Stationsbyen på mange andre områder: - Men de få skaber altså for tiden store problemer for de mange...

Publiceret 28 January 2014 08:00