Cykelsagen

Cykelsagen

Særdeles grundig undersøgelse bliver nu sat i søen

Økonomiudvalget har - med fire stemmer mod tre - fundet frem til det kommissorium, der skal danne grundlag for den uvildige konsulentundersøgelse

Det bliver en særdeles omfattende ekstern konsulentundersøgelse, der nu skal afdække hvad der er ret og hvad der er vrang i Materialegårdens meget omdiskuterede cykelprojekt for 64 medarbejdere.

Det fremgår af det kommissorium for den eksterne undersøgelse, som er splittet økonomiudvalg i sidste uge besluttede skal danne grundlag for undersøgelsen.
Tilbage i november havde den "gamle" kommunalbestyrelse besluttet at lade forvaltningen udarbejde en redegørelse om Materialegårdens cykelprojekt for 64 medarbejdere. Men denne redegørelse var et flertal - på det sidste møde kort før jul - bestemt ikke tilfreds med. Kommunens egen undersøgelse af sig selv var ikke god nok - og det blev besluttet, at der skulle laves en uvildig konsulentundersøgelse, der dels skal placere et administrativt ansvar og dels et politisk ansvar.
A og F blev stemt ned
Hvidovre Avis er ikke til stede, når der er møde i økonomiudvalget og kan derfor ikke på samme måde, som når der er møder i kommunalbestyrelsen, redegøre for drøftelserne og beskrive debatten.
Men af beslutningsreferatet fra udvalgets møde fremgår det, at Steen Ørskov (C) på mødet omdelte et notat med 16 punkter, der skal indgå i kommissoriet for en ekstern undersøgelse af cykelprojektet.
Mikkel Dencker (O), Karl Erik Høholt (V) og Steen Ørskov (C) kunne stemme for samtlige 16 punkter, mens Mogens Leo (Ø) stemte for 13 af de 16 punkter.
Borgmester Helle Adelborg (A), Finn Gerdes (A) samt Niels Ulsing (F) stemte imod alle punkterne, idet de fandt, at sagen er tilstrækkeligt belyst.
Grundig eller tyndbenet?
At SF betragter sagen som tilstrækkeligt belyst fremgik tydeligt af kommunalbestyrelsens møde i december, hvor Anders Wolf (F) - med henvisning til kommunens egen redegørelse - gav udtryk for, at sagen er vendt og klarlagt:
- SF siger tak for en grundig redegørelse...
Helle Adelborg opfordrede i december flere gange til, at redegørelsen blev taget til efterretning:
- Jeg vil stærkt opfordre til, at vi nu sætter punktum i sagen...
Steen Ørskov betegnede dengang forvaltningens redegørelse, som tyndbenet og spurgte - igen - borgmesteren om, hvorfor hun ikke orienterede om sagen på et tidligere tidspunkt. Det spørgsmål fik han intet svar på - men det kommer nu, for det er en af de mange forhold den uvildige undersøgelse også skal klarlægge.
Karl Erik Høholt betragtede sagen som særdeles alvorlig, mens Mikkel Dencker pointerede, at vi som politikere da både har ret og pligt til at få vendt hver er sten i denne sag.
Mogens Leo pointerede også at problemet - ud over økonomien - i høj grad var beslutningsprocessen:
- Og vi kan åbenbart ikke få forvaltningen til at afdække problemerne, sagde han i december...
Som nævnt kender Hvidovre Avis ikke til diskussionerne i økonomiudvalget - men mon ikke de samme holdninger fra december blev gradbøjet på forskellige måder, da udvalget i sidste uge med fire stemmer mod tre vedtog kommissoriet? oashvidovreavis.dk

Læs hvad der skal
undersøges på side 5
i 1. Sektion.

Publiceret 28 January 2014 08:00