3-års-klasserne på Business College Syd havde besøg af to studerende fra SDU I Odense.

3-års-klasserne på Business College Syd havde besøg af to studerende fra SDU I Odense.

Studerende underviser studerende

To studerende fra Syddansk Universitet har netop været gæsteundervisere på Business College Syd i forbindelse med et undervisningsforløb i dansk om Det Moderne Gennembrud.
3-års-klasserne hh3c og hh3e havde spledes besøg af Simon Hamann (billedet) og Carina List Kølle fra SDU i Odense, som begge holdt spændende og engagerede foredrag om den store danske forfatter Henrik Pontoppidan.
Begge formåede at åbne de studerendes øjne for, hvad der ligger af skatte i Henrik Pontoppidans forfatterskab og i ældre dansk litteratur i det hele taget – også for unge mennesker anno 2014.
Foredragene er to blandt mange andre brobygningsstilbud, som SDU i Odense tilbyder ungdomsuddannelserne.
”Det er første gang, at vi benytter ordningen i danskundervisningen på handelsgymnasiet. Men det er helt sikkert ikke sidste gang,
da det har været en succes,” fortæller underviser Ole Stramer.
”Vores elever får udover det faglige oplæg et indtryk af, hvad det vil sige at være universitetsstuderende. Den viden er rigtig brugbar, når vores elever om kort tid skal finde ud af, hvad de vil bruge deres studentereksamen til,” siger rektor på handelsgymnasiet Dorthe Milling Stjernholm.

Publiceret 28 January 2014 06:00