I aften vil kultur- og fritidsudvalgets formand, Niels Ulsing, argumentere for, at han selv og de øvrige udvalgsformænd skal have mindre i ¿løn¿.

I aften vil kultur- og fritidsudvalgets formand, Niels Ulsing, argumentere for, at han selv og de øvrige udvalgsformænd skal have mindre i ¿løn¿.

Udvalgsformænd skal have mindre i "løn"

- Til gengæld skal menige udvalgsmedlemmer have mere...

I aften skal kommunalbestyrelsen behandle et forslag fra Socialistisk Folkeparti. Forslaget skal øge ligheden i udvalgsvederlag.

SF foreslår nemlig, at vederlag for medlemskab af stående udvalg og formandskab for stående udvalg justeres, så vederlag for udvalgsformænd nedjusteres med 25 procent og vederlag for udvalgsmedlemmer opjusteres tilsvarende, idet den samlede ramme for vederlag derved ikke ændres.
- Formålet er, at et højere vederlag til udvalgsmedlemmer i højere grad vil gøre det muligt for eksempelvis almindelige lønmodtagere og enlige forsørgere at engagere sig i kommunalpolitik, og f.eks. gå ned i tid uden at miste forsørgelsesgrundlag, hedder det i medlemsforslaget fra SF...
- Økonomi- og Indenrigsministeriet har udsendt ny bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv. Den nye bekendtgørelse giver kommunalbestyrelsen friere rammer til at fastsætte vederlag for udvalgsformand og udvalgsmedlemmer.
Da en udvalgsformand p.t. er tildelt et vederlag der er 6-7 gange større end vederlaget for et ordinært medlem af samme udvalg, og da arbejdsbelastningen for en udvalgsformand ikke er 6-7 gange større end arbejdsbelastningen for et ordinært medlem, bør vederlagene justeres, så de i højere grad afspejler arbejdsbelastningen...
Forslaget ville med den tidligere udvalgsstruktur og fordeling betyde, at f.eks. formanden for Skoleudvalget ville få nedjusteret sit vederlag fra kr. 166.028 til kr. 124.521 og et medlem af skoleudvalget vil få opjusteret sit vederlag fra kr. 23.465 til kr. 30.382.
oashvidovreavis.dk

Publiceret 28 January 2014 08:00