Problemet med vandet, der ikke ledes ud til kanalen er stort og disse billeder viser det tydeligt. Rørføringen er efter arbejdet med den nye kloakledning lagt så højt, at vandet ikke længere ledes ud. I stedet fungerer dét, der skulle have været et gennemløb, nu som en dæmning. Og der er fuldstændig tørt på den anden side af afløbet.

Problemet med vandet, der ikke ledes ud til kanalen er stort og disse billeder viser det tydeligt. Rørføringen er efter arbejdet med den nye kloakledning lagt så højt, at vandet ikke længere ledes ud. I stedet fungerer dét, der skulle have været et gennemløb, nu som en dæmning. Og der er fuldstændig tørt på den anden side af afløbet.

Vandet ledes ind i vores haver

Borgere omkring Lodsparken frygter en ulykke, hvis ikke der gøres noget ved blokeret afløb

Jørgen Storgaard, Søstjernevej, har i adskillige måneder været vidne til HOFORs arbejde med forstærkning af kloakledningerne.

Desværre med den konsekvens, at beboerne omkring Søstjernevej oplever, at regnvandet ikke længere ledes væk og ud i kloakkerne og kanalen, men i stedet mod beboernes egne haver. - Vandet står højt mange steder. Også de steder, hvor børnehaver går tur langs Lodsparken. Hvis et barn falder og det ikke bliver opdaget, kan det drukne. Vi frygter en ulykke, siger Jørgen Storgaard, der forgæves har forsøgt at få Hvidovre Kommune og HOFOR til at agere. Han mener, at HOFOR har blokeret et afløb, der forhindrer vandet i at nå kanalen. Dermed opstår problemer fra Hvidovre Enghavevej ti Søstjernevej og ud til fodboldbanerne ved Langhøjskolen. - Det vil med tiden også føre andre store gener med sig, såsom myggeplager og lugtgener, mener Jørgen Storgaard. Vej- og parkafdelingen i Hvidovre Kommune er vidende om, at man flere gange har drøftet sagen med Jørgen Storgaard. - Det er rigtigt, at der lige nu er vand i grøften øst for Søstjernevej i et hidtil uset omfang, og at årsagen med al sandsynlighed skyldes den forhøjede rørgennemføring, som var en følge af HOFOR¿s ledningsarbejder i Søstjernevej/Strandengen. Kommunen arbejder sammen med HOFOR på at finde den bedste løsning for kommunen, HOFOR og beboerne i området, siger souschef, Else Marie Jakobsen. I mellemtiden har Hvidovre Avis også været i kontakt med HOFOR, som inden redaktionens deadline har nået at mødes med Hvidovre Kommune. Nu siger man: - Vi kan godt forstå, at det er generende for beboerne omkring Søstjernevej med så høj vandstand i grøften. Vi har i fredags holdt møde med Hvidovre Kommune og aftalt, at vi genetablerer grøftesystemet og forbindelsesledningen mellem de to grøfter, som tidligere har afvandet området. Vi går i gang i næste uge, og så bliver alt som før. Vi er kede af de gener, som beboerne har haft, siger chefkonsulent Astrid Skotte fra HOFOR.ark


Før var der broer, som beboerne kunne benytte over åen. Nu står vandet så højt, at broerne ikke længere kan benyttes.

Før var der broer, som beboerne kunne benytte over åen. Nu står vandet så højt, at broerne ikke længere kan benyttes.


Problemet med vandstanden ses tydeligt her, hvor et nyplantet træ har hårde vilkår midt i en pøl af vand - og nu frost.

Problemet med vandstanden ses tydeligt her, hvor et nyplantet træ har hårde vilkår midt i en pøl af vand - og nu frost.

Publiceret 28 January 2014 08:00