Fjernvarmen indtager Hvidovre i flere etaper - her ses en række af fjernvarmefolkene med formanden for Hvidovre Fjernvarmeselskab, Rene Langhorn, placeret i midten.

Fjernvarmen indtager Hvidovre i flere etaper - her ses en række af fjernvarmefolkene med formanden for Hvidovre Fjernvarmeselskab, Rene Langhorn, placeret i midten.

Varmen breder sig

Fjernvarmen er nu på vej i nye områder

Fjernvarmen i Hvidovre breder sig. Hvidovre Fjernvarmeselskab (HFS) er i fuld gang i Svendebjerg og Strandmark Vest-områderne - og nu er turen kommet til Risbjerg-området.

- I de tidligere områder, hvor vi har udlagt fjernvarme, har der været tilstrækkelig opbakning til at gennemføre fjernvarmeudvidelserne. I Risbjerg-området har vi allerede informeret alle grundejerforeninger om vores forberedelse af udvidelsen af fjernvarmen, siger formanden for Hvidovre Fjernvarmeselskab (HFS) René Langhorn... Og han fortsætter; - Vi vil sikre os, at alle er informeret om vore udvidelsesplaner så tidligt som muligt. Derfor blev foreningerne orienteret for et par uger siden, mens beboerne i området har fået brev fra HFS i løbet af forrige weekend... Rentabelt at tilslutte sig Informationen er en forhåndsvarsling af fjernvarmens fremmarch, mens det egentlige fjernvarmeprojekt, der skal danne grundlag for udvidelsen, først skal forelægges til godkendelse i kommunalbestyrelsen i løbet af foråret. Den tidlige information skal ses i lyset af, at der blandt kommende fjernvarmekunder i de hidtidige udvidelsesområder har været et ønske om at blive orienteret så tidligt som muligt, så investeringer i parcelhusejernes varmeinstallationer kan holdes på et minimum, indtil fjernvarmen kommer. Da fjernvarmeprojektet, der skal godkendes af Hvidovre Kommune, skal indeholde alle beregninger for samfundsøkonomi, selskabsøkonomi og brugerøkonomi, kan HFS ikke udmelde, hvor meget det kommer til at koste for at blive tilsluttet fjernvarme. De økonomiske beregninger kan først udmeldes overfor parcelhusejerne, når kommunalbestyrelsen har godkendt det konkrete fjernvarmeprojekt - f.eks. for Risbjerg-området. - Det er dog vores umiddelbare overbevisning, at fjernvarmetilslutningen i Risbjerg-området vil koste det samme som i Svendebjerg- og Strandmark Vest-områderne, men det afhænger selvfølgelig af, om vi kan holde vore udgifter på et lige så økonomisk gunstigt niveau som hidtil, siger René Langhorn... Udover anlægsomkostningerne tænker han her på udgifterne ved at købe varmen hos varmeleverandørerne. Hvidovre er stadig et af de områder på vestegnen, hvor det er rentabelt at tilslutte sig fjernvarme. Der er gode besparelser ved at skifte fra olie- og naturgasopvarmning til fjernvarme, og en fjernvarmetilslutning holder typisk i op til 25-30 år, mens der er noget kortere levetid på olie- og naturgasinstallationerne. Hertil kommer, at fjernvarmen i Hvidovre er forbrugerstyret, hvilket som udgangspunkt betyder en gennemsigtighed i prislægningen, der er helt unik. Endelig kan man opnå et fastforrentet lån til lav rente med en løbetid på op til 15 år, når fjernvarmeinstallationen skal finansieres. Der er således mange gode grunde til at skifte til fjernvarme. - Vi håber på, at beboerne i Risbjerg-området vil se lige så velvilligt på vort varmeprodukt, som beboerne har gjort i de områder, hvor vi allerede har sat gang i udvidelsen af fjernvarmenettet, slutter René Langhorn...oas


Første spadestik

Første spadestik

Publiceret 28 January 2014 08:00