- Det betyder blandt andet, at vi vil sikre, at pædagogerne føler sig hørt i forhold til pædagogikken i den nye institution, at børnene får en tryg og rolig overgang med rigelig tid og at den nye institution får tid af os til at finde sin nye identitet, siger Rasmus Felt (S).

- Det betyder blandt andet, at vi vil sikre, at pædagogerne føler sig hørt i forhold til pædagogikken i den nye institution, at børnene får en tryg og rolig overgang med rigelig tid og at den nye institution får tid af os til at finde sin nye identitet, siger Rasmus Felt (S).

Byrådet nedlægger 376 institutionspladser

Bredt flertal i byrådets skærer ned på pasningskapaciteten som følge af faldende børnetal. Sammenlægningen af Gartnervejens Børnehus og Vemmedrup Børnehave får særlig opmærksomhed de kommende måneder.

Af
Martin Rasmussen

BØRNEPASNING: Mange børn i Køge Kommune skal lære nye kammerater at kende i løbet af de kommende år. Byrådet besluttede i denne uge at nedlægge i alt 376 dagtilbudspladser i løbet af 2014 og 2015, og det medfører blandt andet lukning nogle steder og nedlæggelse af pladser andre steder.
Institutionerne Tigerbo og Spiren lægges sammen, og det samme gælder Tumlehuset og Parkvejens Børnehus samt Gartnervejens Børnehus og Vemmedrup Børnehave. Dertil kommer, at der nedlægges pladser i Blåbærhuset, Mælkebøtten og Møllehøj.
Især sammenlægningen af Gartnervejens Børnehus og Vemmedrup Børnehave har givet anledning til protester fra forældre, og mange var også mødt frem til byrådets behandling af sagen tirsdag. Her blev det besluttet at sende denne del tilbage til børneudvalget, som nu skal se på, hvordan man bedst kan gennemføre sammenlægningen i praksis.
Hele byrådet på nær Enhedslisten står bag ændringerne. Jette Jørgensen (EL) fremhævede især, at hun mener, at kommunen skylder også at have mindre dagtilbud med forholdsvis få børn, så man også tilgodeser de børn og forældre, der efterspørger disse rammer. Det var blandt andre Dora Olsen enig i:
- Der skal fortsat være plads til og råd til mindre institutioner i Køge Kommune for de børn, der fungerer bedst der, sagde hun med henvisning til udviklingen mod større institutioner.

Tryg overgang

Flere lagde ved byrådsmødet også vægt på, at det skal have høj prioritet at sikre en god og tryg overgang for børnene.
- Det betyder blandt andet, at vi vil sikre, at pædagogerne føler sig hørt i forhold til pædagogikken i den nye institution, at børnene får en tryg og rolig overgang med rigelig tid og at den nye institution får tid af os til at finde sin nye identitet, sagde Rasmus Felt (S) blandt andet.
Det er udsigten til et faldende børnetal i Køge Kommune i de kommende år, der nu har ført til en tilpasning af pasningskapaciteten. Køge Kommune oplyser, at i de dagtilbud, hvor der skal ske tilpasninger, vil forældre, personale og faglige organisationer få brev om beslutningen og blive orienteret om, hvad der videre skal ske.
- Det er vigtigt for mig at understrege, at tilpasningerne ikke er en spareøvelse. Det handler om kvalitet. Vi kan ikke give børnene et godt pædagogisk tilbud, hvis der ikke er personale nok til at tage børnene med på tur eller sende medarbejdere på uddannelse. Derfor er det nødvendigt, at Køge Kommune tilpasser antallet af dagtilbudspladser til antallet af børn, forklarer borgmester Flemming Christensen i en pressemeddelelse.

Publiceret 31 January 2014 10:00