Den 54 årige medarbejder med Beredskabscenter Haderslev skal arbejde i et fattigt og uroplaget område.

Den 54 årige medarbejder med Beredskabscenter Haderslev skal arbejde i et fattigt og uroplaget område.

Fra Haderslev til Sydsudan

Beredskabsstyrelsen Sydjylland sendte onsdag en medarbejder til Sydsudan for at bistå FN’s katastrofearbejde i det uroplagede land. Ifølge FN er over 750.000 mennesker fordrevet fra deres hjem i Sydsudan

En 54-årig seniorberedskabsmester fra Beredskabsstyrelsens center i Haderslev rejste onsdag til Sydsudans hovedstad Juba, hvor han skal bistå FN's arbejde med at hjælpe den nødstedte befolkning.
Opgaven drejer sig først og fremmest om at få overblik over situationen og det materiel, der blev efterladt, da et tidligere hold udsendte fra styrelsen efter aftale med FN blev kaldt hjem til Danmark i december af sikkerhedsmæssige årsager.
Holdet var på daværende tidspunkt i gang med at etablere fem såkaldte base camps, der fungerer som platforme for videre distribution af katastrofebistand til de nødlidende i oversvømmede områder. Det er bl.a. disse efterladte lejre, som den 54-årige seniorberedskabsmester fra Haderslev og det øvrige hold skal inspicere.

Over 750.000 fordrevet

Sydsudan har siden landets selvstændighed i 2011 været præget af både væbnede interne konflikter og massive oversvømmelser. Ifølge den seneste FN-rapport fra området er over 750.000 mennesker nu fordrevet fra deres hjem som følge af oversvømmelser og uroligheder, heraf 646.000 internt i landet.
Den 54-årige fra Beredskabsstyrelsen Sydjylland skal gennemføre missionen sammen med to udsendte fra styrelsens svenske søsterorganisation Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Missionen vil tage op til 10 dage.
Udover at bedømme behovet for reparationer og nye forsyninger til de eksisterende lejre samt afsluttende træning af lokale FN-ansatte, skal holdet vurdere muligheden for at efterkomme en anmodning fra den internationale migrationsorganisation IOM om et lignende bidrag.
De base camps, Beredskabsstyrelsen leverer, er lejre, hvor udsendte medarbejdere fra nødhjælpsorganisationer kan bo og arbejde, mens de befinder sig i et katastroferamt område. Lejrene danner grundlag for, at katastrofebistanden kan koordineres og distribueres på den mest hensigtsmæssige måde.
Det danske bidrag sker i regi af det internationale humanitære partnerskab IHP og er finansieret af Udenrigsministeriet.

Publiceret 31 January 2014 10:15