Karl Bilde foran huset i Hvidovregade, som han og John Dinesen købte for at sætte det i stand. Det viste sig ikke at kunne lade sig gøre.

Karl Bilde foran huset i Hvidovregade, som han og John Dinesen købte for at sætte det i stand. Det viste sig ikke at kunne lade sig gøre.

Hvidovre Kommune tabte sag om faldefærdig bygning:

Nu må huset rives ned

Natur- og Miljøklagenævnet givere ejere af ejendommen Hvidovregade 57 ret i, at kommunen ikke har overholdt tidsfrister og at forbud om nedrivning derfor skal ophæves

¿Bygningen kan rives ned som anmeldt¿.

Af
Læs uddrag af klagenævnets afgørelse på side 3.

Et brev fra By- og Teknikforvaltningen - dateret 23. januar 2014 - har sat foreløbigt punktum i en langstrakt sag om en gammel bygning i Hvidovregade 57. En sag, som Hvidovre Avis har omtalt i efteråret 2013. Huset i Hvidovregade var beskrevet som bevaringsværdigt af Forstadsmuseet. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor på anbefaling af By- og Teknikforvaltningen at nedlægge et forbud mod nedrivning af ejendommen, på trods af at ejerne i en rapport fra Rådvadcentret havde fået konstateret, at bygningen ikke stod til at redde. Ejerne, John Dinesen og Karl Bilde, klagede - og forleden fik de medhold af Natur- og Miljøklagenævnet: Hvidovre Kommunes By- og Teknikforvaltning har ikke overholdt fristerne for sagsbehandling. Kommunens beslutning om et forbud mod nedrivning er derfor ophævet. Overraskelse Selvom brevet fra By- og Teknikforvaltningen blev sendt den 23. januar til Karl Bilde og John Dinensen kom det alligevel bag på Kommunalbestyrelsen i tirsdags - den 28. januar -, at ejerne havde fået medhold i sagen. Ejerne var mødt op i spørgetiden med nyheden. - Vi finder det jo trist, at forvaltningen har bragt kommunalbestyrelsen i en situation, hvor man ender med at vedtage noget ulovligt. Vi vil derfor gerne spørge kommunalbestyrelsen, om man vil drage omsorg for, at forvaltningen i fremtiden overholder frister og bestemmelser?, spurgte Karl Bilde, der også gerne ville vide, om kommunen havde planer om at tildele ejerne kompensation for de omkostninger, man har haft i forbindelse med sagen. Borgmester Helle Adelborg (A): - Det er nyt for mig, at det var ulovligt (at nedlægge forbud - red). Vi er ved at undersøge sagen, og jeg vil foreslå, at I får politisk svar i den forbindelse, men jeg vil sige, at vi generelt drager omsorg for at loven overholdes¿ Karl-Erik Høholt (V): - Vi var jo nogen, der var uenige i det forbud. Så jeg vil starte med at ønske tillykke. Hvis jeg sad i jeres situation, ville jeg da sørge for at holde kommunen ansvarlig. Mikkel Dencker (DF): - Der er ingen tvivl om, at lovgivningen skal overholdes. Om I skal have kompensation, vil jeg ikke være dommer over. Det må en rigtig dommer afgøre. DF var for et forbud, og jeg synes stadig det er sørgeligt, hvis én af kommunens ældste bygninger må lade livet. Kristina Young (H): Det kommer ikke bag på os i Hvidovrelisten, at der er handlet i strid med lovgivningen. Det er indlysende, at I er kommet i klemme økonomisk. Et stort tillykke til jer med afgørelsen. Niels Ulsing (F): - Vi må formode, at de fakta der fremlægges til os til politisk beslutning også overholder loven. Hvis ikke de gør det, skal vi naturligvis se nøje på konsekvenserne. Jeg synes, det er relevant med en udvalgsbehandling af sagen. - Vi er lettede Til Hvidovre Avis siger Karl Bilde efterfølgende: - Vi er lettede, men vi går ikke rundt i en sejrsrus. Der har været mange søvnløse nætter og store - økonomiske - konsekvenser for os, siger Karl Bilde og erkender, at han godt kan dele synspunktet fra Dansk Folkeparti, at det er ærgerligt, at en del af Hvidovres kulturarv forsvinder med nedrivningen af huset. - Man må også bare forstå, at det ikke er muligt at bringe det nuværende hus tilbage til beboelig stand. Det er forsømt og har ikke været beboet i 15 år. Men hvis Hvidovre Kommune virkelig ønsker at bevare huset, har vi meddelt kommunalbestyrelsen, at vi er åbne for en drøftelse, hvis kommunen meget gerne vil købe det, siger Karl Bilde. I vil ikke selv bygge, nu, hvor I har fået lov at rive huset ned? - Vi vil overveje, hvad der skal ske, og vi er klar over, at vi skal have truffet en beslutning inden for det næste år. Men ærlig talt kan vi godt frygte en ny sagsbehandling i forbindelse med et evt. byggeri, siger Karl Bilde og understreger igen, at ikke alle partier ønskede at nedlægge et forbud mod at rive bygningen ned. Således fik de to ejere under sagen sidste år opbakning fra Konservative, Hvidovrelisten og Venstre. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er i øvrigt endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Eneste mulighed for Hvidovre Kommune er at prøve sagen ved retten.ark

Publiceret 04 February 2014 08:00