Niels Ulsing får ikke lov til at gå ned i løn...

Niels Ulsing får ikke lov til at gå ned i løn...

Formænd beholder deres vederlag

Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti vil beholde den nuværende fordeling af pengene

Kommunalbestyrelsen har behandlet et forslag fra Socialistisk Folkeparti. Forslaget havde til formål at øge ligheden i udvalgsvederlag.

Af
oashvidovreavis.dk

SF foreslog nemlig, at vederlag for medlemskab af stående udvalg og formandskab for stående udvalg justeres, så vederlag for udvalgsformænd nedjusteres med 25 procent og vederlag for udvalgsmedlemmer opjusteres tilsvarende, idet den samlede ramme for vederlag derved ikke ændres. - Formålet er, at et højere vederlag til udvalgsmedlemmer i højere grad vil gøre det muligt for eksempelvis almindelige lønmodtagere og enlige forsørgere at engagere sig i kommunalpolitik, og f.eks. gå ned i tid uden at miste forsørgelsesgrundlag, argumenterede Niels Ulsing, da han fremlagde forslaget... - En udvalgsformand er som det er nu tildelt et vederlag der er seks til syv gange større end vederlaget for et ordinært medlem af samme udvalg, og da arbejdsbelastningen for en udvalgsformand ikke er seks til syv gange større end arbejdsbelastningen for et ordinært medlem, bør vederlagene justeres, så de i højere grad afspejler arbejdsbelastningen, forklarede Ulsing videre... Enhedslistens Mogens Leo gav udtryk for, at han fandt at forslaget var en god idé, mens Mikkel Dencker (O) ¿undrede¿ sig over tidspunktet for SF"s forslag: - Forslaget kommer måske, fordi SF på nuværende tidspunkt ikke længere selv har så mange formandsposter... - Modsat Mikkel Dencker mener jeg faktisk, at det er flot at Niels Ulsing - som jo selv har en formandspost - fremsætter dette forslag, mente Steen Ørskov (C)... Efter en debat om forslaget viste afstemningen, at gruppe F, C, V, Ø og Liste H kunne stemme for, mens gruppe A og O med deres flertal stemte forslaget ned.

Publiceret 11 February 2014 08:00