Henrik Lykke glæder sig over udvalgets beslutning

Henrik Lykke glæder sig over udvalgets beslutning

25-års reglen afskaffes i Varde Kommune

Udvalget for Kultur og Fritid i Varde Kommune er på vej til at fjerne 25-års reglen

Af
Kim Schou

Så skete det - 25 års reglen er på vej til at blive afskaffet i Varde Kommune.
"Jeg er glad for oplysningerne om, at byrådet vil fjerne 25 års reglen i Varde Kommune og ud over dette øget foreningernes tilskud til at alle får 75% i tilskud.
"For Varde Badminton Klub betyder det, at vi kan åbne op for flere aktiviteter i klubben uden at blive ramt af en forhøjelse af hallejen fra eks 160.000 til 320.000 kr selv om vores nye aktiviteter er for voksne/ældre over 25 år," fortæller Henrik Lykke fra Varde Badmintonklub på sin Facebookside.
For rigtig mange andre foreninger i Varde betyder det, at de i stedet for kun at få enten 25/50% i tilskud nu får 75%. Det kan være med til at sætte gang i flere aktiviteter i hallerne.
"25 års reglen var jo en af de to vigtige punkter vi fik sat på dagsordenen før kommunalvalget. Det sidste punkt er, at prisen for lejen af hallerne fortsat er for dyrt. Det må vi så fortsætte med at arbejde på. Varde kommune er nemlig fortsat det dyreste sted i Syddanmark at leje en hal til idræt. Men lige nu glæder jeg mig over at ihærdighed, vilje og en kæmpe indsats har kunne flytte vilkårene for idrætsklubberne i kommunen. Stor ros til de politikkere, som har lyttet og efterfølgende taget beslutningen," slutter Henrik Lykke.


Ekstra motivation

Forvaltningen vurderer, at en forhøjelse af medlemstilskud til medlemmer under 25 år vil være en motivation for foreningerne til at få flere unge medlemmer. Medlemsstøtten er
en økonomisk fordel for foreninger med mange unge medlemmer. I henhold til folkeoplysningsloven skal kommunerne støtte foreninger med aktiviteter for børn og
unge. Dette imødekommes ved medlemstilskuddet. Der er ikke særlige krav til størrelsen af tilskuddet.
Forvaltningen vurderer, at fjernelse af 25 års-reglen for indeidrætsforeninger vil være et økonomisk incitamentet for foreningerne til at udbyde flere aktiviteter eller aktivitetstimer uanset medlemmernes alder. Det vil ligeledes fjerne grundlaget for eventuelle overvejelser om optagelse/afvisning af medlemmer med en given alder for at
opretholde høj lokaletilskudssats, da alle modtager lokaletilskud efter samme sats. Ændringen skaber dog ikke yderlig økonomisk motivation for øget medlemsantal.
Forvaltningen vurderer, at fjernelse af 25-års-reglen generelt vil være et økonomisk incitament for foreningerne til at udbyde flere aktiviteter eller aktivitetstimer, da det bliver billigere at have aktiviteter. Det vil ligeledes fjerne grundlaget for eventuelle overvejelser om optag/afvisning af optagelse af medlemmer.
Der vil være en stor usikkerhed med de økonomiske konsekvenser, fordi mange foreninger, som ikke tidligere har modtaget tilskud, nu er tilskudsberettigede.
Intentionen i folkeoplysningsloven er at kommunerne især skal støtte foreninger med aktiviteter for børn og unge. Dette taler for, at der kan overvejes at have en tilskudsmodel, hvor udprægede voksenforeninger ikke modtager tilskud. Samtidig vil det imødekomme den store økonomiske usikkerhed, der er ved at give alle foreninger inkl.
foreninger, der ikke tidligere har modtaget tilskud, et højt lokaletilskud.
Fjernelse af 25 års-reglen vil være en administrativ forenkling for både foreninger og forvaltning. Omvendt lægger fastholdelse eller justering af 25 års-reglen sig mere op af intentionerne i folkeoplysningsloven, hvor der lægges vægt på en særlig støtte til børn i Varde Kommune Udvalget indstiller derfor, at 25 års reglen ophæves, og at medlemstilskud til unge under 25 år forhøjes med 5 kr.
Selvom Kultur og Fritidsudvalget anbefaler at afskaffe 25 års reglen, skal den først til høring i Fritidsrådet og dernæst igennem byrådet. Men mon ikke ændringen vedtages?

Publiceret 01 May 2014 07:00