Den nye bestyrelse i Herfølge Erhvervsforening. Fra venstre Bjarne Rasmussen (suppl.), Anders Frandsen, Annette Wennich (fmd.), Stig Christiansen, Sanne Kjærsgaard (kass.), Henrik Pedersen (sekr.) og Majbrit Schamaitat (suppl.).

Den nye bestyrelse i Herfølge Erhvervsforening. Fra venstre Bjarne Rasmussen (suppl.), Anders Frandsen, Annette Wennich (fmd.), Stig Christiansen, Sanne Kjærsgaard (kass.), Henrik Pedersen (sekr.) og Majbrit Schamaitat (suppl.).

Annette Wennich ny formand for Herfølge Erhvervsforening

Anders Frandsen fortsætter et år som menigt bestyrelsesmedlem.

GENERALFORSAMLING: Der var en god og informativ beretning fra den afgående formand Anders Frandsen, der fortalte om et begivenhedsrigt år, da Herfølge Erhvervsforening mandag aften afviklede sin generalforsamling i Herfølgehallen.
Ca. 1/3 del af medlemmerne deltog i generalforsamlingen, hvor formanden Anders Frandsen, tidl. Superbrugsen, nu Herfølgehallen, aflagde en positiv beretning når det drejede sig om foreningens arbejde i det forløbne år. Anders Frandsen fremhævede samarbejdet med både Køge Kommune og Borgerforeningen, og ikke mindst fremhævede han de lokale virksomheder, Herfølge Turistfart og Herfølge Kleinsmedie, som begge har opnået særlige udmærkelser og sat Herfølges navn på landkortet.
Han takkede også de afgående bestyrelsesmedlemmer, Tømrermester Jan Rasmussen og Jørgen Petersen, Køge Medie Center (efter mere end 20 år) , som trådte ud af bestyrelsen.
Til gengæld kunne han også konstatere en tilbagegang i medlemsantallet på grund af virksomhedslukninger. En hvervekampagne vil snarest blive sat i gang, så medlemsantallet igen kan gå den rigtige vej, bl.a. via en strukturændring i kontingentet.
Der var små ændringer til vedtægterne på bestyrelsen opfordring, og de blev vedtaget, ligesom man tog godt imod de nye bestyrelsesmedlemmer, Stig Christiansen fra Superbrugsen og Henrik Pedersen fra bilfirmaet Ejler Pedersen.
Anders Frandsen havde bebudet, at han ikke ville genopstille som formand, og i stedet blev Annette Wennich, Wennich VVS, efterfølgende valgt, da bestyrelsen konstituerede sig. Sanne Kjærsgaard, SR Revision blev genvalgt til kasserer og Henrik Pedersen nyvalgt som sekretær.
Efter generalforsamlingen og spisningen, fortalte formanden for Borgerforeningen om foreningens opbygning og store arbejde for Herfølge by.

Den afgående formand (men fortsat bestyrelsesmedlem) Anders Frandsen aflagde beretning for medlemmerne i Herfølge Erhvervsforening.

Den afgående formand (men fortsat bestyrelsesmedlem) Anders Frandsen aflagde beretning for medlemmerne i Herfølge Erhvervsforening.

Publiceret 01 May 2014 16:00