Køge Sygehus. (Arkivfoto).

Køge Sygehus. (Arkivfoto).

God modtagelse, egen kontaktperson og tillid til behandlingen

TILFREDSHED: Patienterne er generelt tilfredse med deres møde med sygehusvæsnet i Region Sjælland. 96 procent af de ambulante patienter og 91 procent af de indlagte patienter har et samlet positivt indtryk af deres ambulante besøg eller indlæggelse.
Stort set samtlige patienter oplever en god modtagelse på sygehuset, de har en ansvarlig kontaktperson og føler en høj grad af tillid til behandlingen.
Det viser den årlige undersøgelse af patienternes tilfredshed – Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2013, hvor flere end 36.000 patienter fra Region Sjælland har svaret på et spørgeskema om deres oplevelser med sundhedsvæsnet. Svarene bidrager til at bringe patienternes perspektiv ind i arbejdet med at forbedre kvaliteten på sygehusene.
- Især på tre områder giver patienterne sygehusene og personalet topkarakterer, fortæller sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon.
- Helt i top er tilfredsheden med modtagelsen på ambulatorier og i afdelingerne. Stort set samtlige patienter oplever at have en kontaktperson, der tager ansvar for deres forløb. Og tilliden til at have fået den rette sundhedsfaglige behandling er høj, siger Preben Cramon.
Undersøgelsen viser også, hvor sygehusene kan forbedre sig. Her peger patienternes svar på, at sygehusene for eksempel skal blive bedre til at informere om livsstilens betydning for helbredet og til at inddrage de pårørende til indlagte patienter.

Psykiatrien: Flere patienter får undervisning i deres sygdom

I Psykiatrien Region Sjælland er patienttilfredsheden også generelt høj, og på flere områder er der sket en fremgang.
For eksempel har flere patienter i voksenpsykiatrien fået vejledning og undervisning om deres sygdom og behandling og oplever, at det giver dem bedre mulighed for at håndtere deres liv med sygdommen.
- Fra 2012 og frem til nu har undervisning af vores patienter og deres pårørende været et vigtigt indsatsområde. Der er blandt andet udviklet manualer for mange af vores patientforløb. Erfaringen viser, at når patienten og de nærmeste kender symptomerne på den psykiske lidelse, så har patienten nemmere ved at komme sig, og der er mindre risiko for tilbagefald, fortæller vicedirektør Søren Bredkjær, Psykiatrien Region Sjælland.
Patienternes svar er et vigtigt redskab til at gøre patientbehandlingen bedre og skal derfor drøftes på sygehusene, i psykiatrien og politisk i Regionsrådet.
Find alle resultaterne af Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) på www.patientoplevelser.dk/lup.

Publiceret 01 May 2014 19:00