(Arkivfoto).

(Arkivfoto).

Ingen ændringer i busruterne i 2015

SOLRØD: Byrådet i Solrød har netop besluttet, at den kollektive bustrafik i 2015 skal køre i samme omfang som i 2014.
Hvert år inden 1. maj skal Solrød Kommune bestille eventuelle ændringer i busdriften for det efterfølgende kalenderår hos Trafikselskabet Movia, som koordinerer kommunernes ønsker for busdriften. Og i år har Solrød Kommune ikke haft nogle ønsker om ændringer i omfanget af kørsel, og derfor vil der i 2015 være de samme antal afgange og de samme ruter som i 2014.
Det drejer sig om fem buslinjer - 97N (natbussen), 120, 215, 220 og 246.
Samtidigt vedtog byrådet, at mere markedsføring af flextur skal være med til at udbrede det lokale kendskab til ordningen.
Frem mod bestillingen af busdriften for 2016 – det er 1. maj 2015 – besluttede byrådet, at der skal arbejdes med følgende to ting - nemlig mulighederne for fremtidig bustrafikbetjening af bydelen Trylleskov Strand og gennemgang af kommunens buslinjer med henblik på en revurdering af behovet indenfor den økonomiske ramme. Herunder muligheden for at indføre flere afgange på linje 97N nat efter torsdag og muligheden for at justere på køreplanen for linje 215. Sidstnævnte undersøges allerede til 1. januar 2015.
pm

Publiceret 01 May 2014 06:30